Kaksi toisen käden lähdettä

Miten viittaan kahteen toisen käden lähteeseen? Kirja on Hautalan ym. Toiminnan voimaa kirjasta: ”XXXXXXXXXXXXXX (Cole & Tufano 2008; Kielhofner 2008).”

Suunnittelin viittaavani näihin seuraavalla tavalla: Olen sitä ja tätä mieltä että…. (Colen & Tufanon 2008 ja Kielhofnerin 2008 mukaan Hautala ym. 2011, 320).

Vastaus:

Jos olet todellisuudessa lukenut vain Hautalan ym. kirjaa, JAMKin ohjeistuksen mukaan lähdeluetteloon tulee vain se. Raportointiohjeessa lukee näin:

”Alkuperäislähdettä ei laiteta lähdeluetteloon, jos sitä ei ole itse käytetty. Seuraavassa esimerkissä Möttösen  artikkeli on toissijainen lähde, jossa käsitellään Hyyryläisen alkuperäistä teosta:

Möttösen (2009, 64) mukaan Hyyryläinen (2004) määrittelee verkostosuhteen korkean luottamukselliseksi suhteeksi, joka perustuu yhteiseen intressiin, arvopohjan samanlaisuuteen ja eettisten pelisääntöjen noudattamiseen.”

Olen käsitellyt samantapaista tilannetta aiemmassa kirjoituksessani (http://blogit.jamk.fi/oppari/2012/11/21/toissijaisessa-lahteessa-viittaus-moneen-lahteeseen/).

Sinun virkkeesi näyttäisi ensimmäisessä tekstiviitteessä varmaankin tällaiselta:

Olen sitä ja tätä mieltä että … (Hautala, Hämäläinen, Mäkelä & Rusi-Pyykkönen 2011, 320; viitattu lähteisiin Cole & Tufano 2008, sivut ja Kielhofner 2008, sivut).

Seuraavilla kerroilla tuon neljän kirjoittajan rimpsun voi lyhentää muotoon Hautala ym. 2011.

Hautalan ym. kirjan tiedot:
Hautala, T., Hämäläinen, T., Mäkelä, L. & Rusi-Pyykönen, M. 2011. Toiminnan voimaa: toimintaterapia käytännössä. Helsinki: Edita.

Jätä kommentti