Viittaustapojen sekakäyttö

Olen käyttänyt opinnäytetyössä asiakeskeistä viittaustapaa. Miten siinä tulisi viitata toissijaiseen lähteeseen?

Jos viittaan alla esitetyllä tavalla, niin luuleeko lukija minun laittaneen vahingossa kaksi eri lähdettä? Ja kiepsahtaako viittaus näinkin kirjoittajakeskeiseksi?

Hart (1996) määrittelee massaräätälöinnin… (Ahoniemi ym. 2007, 16).

Entä saako asia- ja kirjoittajakeskeistä viittaustapaa käyttää sekaisin opinnäytetyössä? Tarkoitan lähinnä tilannetta, jossa kirjoittajakeskeistä viittaustapaa käytetään vain toissijaisissa lähteissä.

Vastaus:
Asia- ja kirjoittajakeskeisten viittausten sekakäyttö on ihan sallittua. Sellaista tekstiä on mielestäni jopa virkistävää lukea. Ei ole väliä, viittaatko ensisijaisiin vai toissijaisiin lähteisiin.

Esimerkkisi on oikeastaan aika vekkuli. Se on jännä risteytys kahdesta viittaustavasta, siis muodikas hybridiviittaustapa 😉

En erehdy luulemaan, että olet vahingossa ängennyt kaksi lähdettä samaan virkkeeseen. Ymmärrän lukijana, että Hart on määritellyt massaräätälöinnin tietyllä tavalla, mutta että olet lukenut määritelmän Ahoniemen kirjasta. Eikö vain?

Minusta tekstiviite on ok. Jäämme odottelemaan muiden kommentteja…

1 kommentti

  1. Minusta tässä tapauksessa olisi hyvä lisätä Ahoniemi -viitteeseen sana ”mukaan”, jota tällaisissa tilanteissa aika usein käytetään. Muuten minä kyllä ainakin pikaisesti lukiessa luulisin kysyjän tarkoittamalla tavoin olevan kyseessä kaksi eri lähdettä.

Jätä kommentti