Sähköpostiketju ja Word-liitetiedosto

Kuinka merkitsemme oppariin lähdeviitteeksi ja lähteeksi sähköpostiliitteenä lähetetyn word- tiedoston, jossa ei ole muita tietoja kuin otsikko? Tiedämme, että liite toimii toimeksiantajayrityksen liiketoimintasuunnitelmana mutta muuta oikeastaan emme.

Toinen kysymys samaan aihepiiriin koskee sähköpostiketjua yrittäjän ja toisen osapuolen välillä, josta osa lähetettiin meille sekä viestiketjun liitteenä ollut tiedosto aluekaavoituksesta. Kuinka tämä merkitään lähdeviitteeksi ja lähteeksi?

Vastaus:

Word-tiedosto sähköpostin liitteenä

Sähköpostin liitetiedostosta olen kirjoittanut aiemmin: http://blogit.jamk.fi/oppari/2011/04/15/sahkopostin-liitteena-saatu-pdf/

Silloin ohjeistin tällaisella esimerkillä:

JAMKin kirjaston kehittämissuunnitelma. 2011. PDF-tiedosto. Saatu sähköpostin liitteenä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjastonjohtaja R. Heikkiseltä 15.4.2011.

Eli teidän tapauksessanne lähdeviite tulisi jotakuinkin näin:

Otsikko. Vuosi. MS Word-tiedosto. Yrityksen X liiketoimintasuunnitelma. Saatu sähköpostin liitteenä Yrityksen X titteli Etunimen alkukirjain. Sukunimi pp.kk.vvvv.

Aluekaavoitus-tiedostoon voi viitata samalla tavalla.

Sähköpostiketjuun viittaaminen

Sähköpostiketjuun viittaaminen onkin kinkkinen juttu, koska periaatteessa jokaisella sähköpostin lähettäneellä on todennäköisesti tekijänoikeus omaan tekstiinsä. Kyseessä ovat siis henkilötekijät. Kaikkein korrektimmin lähdeviitteet tehdäänkin niihin sähköpostiviesteihin, joita opinnäytetyössä on tosiasiallisesti käytetty tietoperustan laadinnassa tai toimeksiantajan kuvailemisessa. Jokaisesta viitatusta viestistä pitäisi siten tehdä oma lähdeviitteensä.

Jos haluatte kuitenkin viitata koko sähköpostiketjuun esim. kertoaksenne, että tietystä asiasta on keskusteltu vilkkaasti, kyllä senkin voi varmaan tehdä. Ohjaava opettajanne sitten ohjaa, jos on meneteltävä toisin. Sähköpostiketjussa sähköpostin otsikko yleensä pysyy samana:

Sähköpostiketjun otsikko. Vuosi. Sähköpostiviestiketju Yrittäjän X ja Toisen Osapuolen välillä pp.kk.vvvv–pp.kk.vvvv. Saatu sähköpostina Yrityksen X titteli Etunimen alkukirjain. Sukunimeltä pp.kk.vvvv.