KvantiMOTV ja KvaliMOTV – lähdemerkinnät

Opiskelijoilla on usein käytössä KvantiMOTV tai KvaliMOTV, kun esittelevät tutkimusasetelmaa. Oppariblogin nykyiset ohjeet taitavat koskea Kvalimotvia.

Tietovarantojen sivuilla on sekavasti annettu viittausohjeet. Mietin sitä, että osassa on merkitty copyright ja osaan ei, jolloin teksti on Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan. Sivuilla kehotetaan viittaamaan nimellä Saaranen-Kauppinen & Puusniekka ellei näy merkkiä, että tekstin on kirjoittanut joku muu.

KvantiMOTV-aineistossa puolestaan sisällysluetteloon on merkitty osion kirjoittajan nimikirjaimet ja alla on selitys, kuka on SB esimerkiksi että se on Sami Borg. Sekin lista pitää tajuta. En ole vielä koskaan huomannut, että opiskelija viittaisi kirjoittajan nimellä, aina vaan Kvantimotin nimellä tai osion otsikolla.

Opiskelijoiden voi olla vaikea hahmottaa tätä. Näen töissä monia eri versioita. Osa viittaa vaan nimellä KvantiMOTV tai KvaliMOTV, osa koko ajan Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan nimellä KvaliMOTV:hen, osa poimii kunkin osan omaksi lähteeksi ja viittaa osan otsikolla ja osa laittaa tekijöiden nimet ja vuoden ja kaikki eri osiot, joita ovat käyttäneet pienaakkosilla eli voi olla lähteenä usea artikkeli tietovarannosta.

Pitäisikö luoda selkeä, yksinkertainen ohje kummankin tietovarannon käyttämiseen lähteenä ja siihen viittaamiseen? Mikä olisi järkevin tapa, yksinkertaisin ja kuitenkin hyväksyttävä eli standardia noudatteleva.

Vastaus:

Nuo tietovarannot näkyvät jatkossa todennäköisesti yhä enemmän ja enemmän, kun avoin tiede ja tutkimus saa ilmaa siipiensä alle.

Ohjeistus

Oppariblogissa KvaliMotv ja KvantiMotv: https://blogit.jamk.fi/oppari/?s=kvali

KvaliMOTV:

KvantiMOTV:

Muut:

  • JAMKin eettiset periaatteet: Piittaamattomuus: – – Puutteellinen viittaaminen aiemmin julkaistuihin tuloksiin sekä tulosten ja menetelmien harhaan johtava raportointi – –
  • Tekijänoikeuslaki – – on tekijä ilmoitettava sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii – – Tekijänä pidetään, jollei näytetä toisin olevan, sitä, jonka nimi – – yleiseen tapaan pannaan teoksen kappaleeseen tai ilmaistaan saatettaessa teos yleisön saataviin. – –

Johtopäätökset

En keksi mitään järkevää käytäntöä, jolla voisimme perustella sen, ettei tekijöitä mainita, vaikka ne on ilmoitettu sivun alareunassa copyrightina tai esim. otsikon alla erillisartikkeleissa.

Yritin pyöritellä ajatusta, voisiko tuossa olla niin monta erilaista roolia/työryhmää, että sillä perusteella voisi ilmoittaa vain KvaliMotvin tai KvantiMotvin. Antaahan lähdeviite-standardi samankaltaisen mahdollisuuden ainakin elokuvien, videoiden yms. kyseessä ollessa, koska ne ” — ovat useiden henkilöiden yhteistyön tulosta, eikä kenelläkään ole johtavaa roolia tekijänä. Tällöin teoksen nimi merkitään viitteen ensimmäiseksi osaksi.” Mutta tuota ei varmaankaan voi tähän tapaukseen soveltaa, koska useimmissa artikkeleissa ilmoitetaan vastuullinen tekijä.

Se, mitä tässä voisi tehdä: Katsoisi kaikki puutteellisilla tekijätiedoilla olevat sivut ja ilmoittaisi Yhteiskunnalliseen tietoarkistoon, että merkitsevät niihin tekijät. Mutta kenelläpä olisi aikaa siihen?