Oppariblogi

Vastauksia opparin raportointia koskeviin kysymyksiin & vinkkejä tiedon etsintään

Tag Archives: muistiinpanot

Lähteenä kokousmuistiinpanot

Kuinka merkitsen tekstiin ja lähdeluetteloon sellaisen kokouksen muistion, jossa olen itse ollut läsnä ja jonka olen itse laatinut? Voinko käyttää omaa nimeäni ja vuosilukua? Kokouksesta ei muita pöytäkirjoja tai muistioita ole laadittu.

Vastaus:

Onko muistio sellainen, joka jaetaan kaikille? Silloin sitä voi kutsua muistioksi. Muussa tapauksessa ajattelen, että kyseessä on henkilökohtaiset muistiinpanosi.

Muistiot ja pöytäkirjat ilmoitetaan näin (esimerkki raportointiohjeesta):

Ruuska, R. 2009. Henkilöstökokous. Pöytäkirja 15.4.2009. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Luonnonvarainstituutti.

Luentomuistiinpanoista olen kirjoittanut aiemmassa postauksessani: http://blogit.jamk.fi/oppari/tag/muistiinpanot/

Silloin ohjeistin näin:

Niskanen, Mika. 2011. Trendit Suomen matkailussa. Matkailualan lehtorin luento 15.4.2011 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Kokouksessa ei kuitenkaan ole yleensä yhtä luennoijaa tai puhujaa, vaan siellä keskustellaan.

Jos kyseessä ovat omat muistiinpanosi, voit ilmoittaa ne lähteeksesi nimelläsi. Esimerkiksi näin (keksitty esimerkki):

Virtanen, A. 2013. Jyväskylän ammattikorkeakoulun työhyvinvointiryhmän kokous 14.11.2013. Henkilökohtaiset muistiinpanot.

Lukijan näkökulmasta katsottuna henkilökohtaiset muistiinpanot eivät yleensä ole luotettavimmasta päästä. Mutta silti ne voivat olla käyttökelpoisia lähteitä opparissa.

Esimerkiksi jos on ollut jossain tärkeässä kokouksessa, jossa joku asia on päätetty, mutta päätöstä ei ole virallisesti kirjattu mihinkään, niin tällä tavoin voi kertoa, missä tilanteessa päätös kirjoittajan mukaan on syntynyt. Vaikkapa toimeksiantaja-yrityksen kokouksessa.

Pieni havainto

Huomasin, että raportointiohjeen pöytäkirja-esimerkissä olisi hyvä olla henkilöstökokouksen päivämäärä julkaisun nimessä, ainakin useimmiten. Muistionhan voi tehdä myöhemmin ja sen päiväys voi silloin olla eri kuin varsinaisen kokouspäivämäärän. Instituutin nimikin on muuttunut. Jos vielä uudistaisi julkaisuvuodenkin, lähdeviite-esimerkki olisi tällainen:

Ruuska, R. 2013. Henkilöstökokous 11.4.2013. Pöytäkirja 15.4.2013. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti.

Omat luentomuistiinpanot lähdeluetteloon?

Miten kurssimateriaaliin viitataan tekstissä ja miten se merkitään lähdeluetteloon? Kysymyksessä ovat siis käsin kirjoitetut muistiinpanot, joita ei ole sähköisessä muodossa.

Omia käsinkirjoitettuja muistiinpanoja ei ilmoiteta lähdeluettelossa. Mutta voit viitata kyseiseen luentoon. Silloin lähdemerkintä aloitetaan luennoijan nimellä. Tässä keksitty esimerkki, tiedoksi Mikallekin ;):

Niskanen, Mika. 2011. Trendit Suomen matkailussa. Matkailualan lehtorin luento 15.4.2011 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Jos sinulla on luennoijan jakamaa luentomateriaalia, esimerkiksi paperimoniste, sen voi ilmoittaa lähdeluettelossa vaikkapa näin:

Niskanen, Mika. 2011. Trendit Suomen matkailussa. Moniste. Matkailualan lehtorin luento 15.4.2011 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Tämä on siitäkin hyvä merkintätapa, että myös opettajan/luennoijan tekijänoikeudet otetaan samalla huomioon. ”Opettajan itsensä (tai yleisemmin työntekijän) tekemät teokset kuuluvat hänelle itselleen, ellei työsopimuksessa tai muussa sopimuksessa sanota muuta”, kerrotaan Tarmo Toikkasen ja Ville Oksasen kirjassa Opettajan tekijänoikeusopas vuodelta 2011 ja sivulla 53.