Oppariblogi

Vastauksia opparin raportointia koskeviin kysymyksiin & vinkkejä tiedon etsintään

Tag Archives: pöytäkirjat

Viittaus pöytäkirjaan

Kysymykseni liittyy tekstiviitteeseen, jos viittaan pöytäkirjaan, kuinka merkitsen sen?

Alla olevat ohjeet löysin raportointiohjeesta, mutta haluan tarkentaa, onko tässä Ruuska, R. asian esittäjä kokouksessa vai joku muu?

Opinnäytetyöt, esitteet ja julkaisemattomat kirjalliset lähteet
Tärkeää on merkitä lähteen laatu (esim. esite, opinnäytetyö).
Laitinen, A. 2008. Maatilayrittäjän RME-biodieselin laadunhallinta. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Luonnonvarainstituutti, maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma. Viitattu 15.4.2009. Http://urn.fi/URN:NBN:fi:jamk-1212485708-6.
Ruuska, R. 2009. Henkilöstökokous. Pöytäkirja 15.4.2009. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Luonnonvarainstituutti.

Vastaus:

Kymmenen pistettä ja papukaija-merkki! Raportointiohjeen neuvo ei nimittäin pelitä.

Pöytäkirja-esimerkki on varmaankin ollut alun perin muistio ja R. Ruuska on ollut muistion kirjoittaja.

Pöytäkirja-lähdeviitteissä henkilötekijöiden ilmoittaminen ei vaikuta järkevältä. Kuten kysyit, pitäisikö silloin henkilötekijäksi merkitä asian esittelijä, kokouksen puheenjohtaja, kyseisen toimielimen puheenjohtaja vai kokouksen tai toimielimen sihteeri?

Kannattaa siis aloittaa lähdeviite asiakirjan nimellä tai otsikolla. Olipa lähde pöytäkirja tai muistio!

Lähdeviite-standardissa (SFS 5989) ei ole esimerkkiä pöytäkirjasta.

Tutki ja kirjoita -kirjassa on kohdassa ”Dokumentit ilman henkilötekijää” tällainen esimerkki:
Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta 1996. Pöytäkirja 10.10.1996/10.

Keskustelin kielikeskuksen viestinnän opettajien kanssa. Ohje: Lähdemerkintä voidaan tehdä asiakirjan nimen tai otsikon perusteella esimerkiksi näillä tavoin:

Viestinnän tiimi 8/2014. Pöytäkirja 15.9.2014. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kielikeskus. Asiakirja Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietojärjestelmässä.

Viestinnän tiimi 10.9.2014. Pöytäkirja 15.9.2014. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kielikeskus. Julkaisu saatavissa vain Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkossa.

Raportointiohjetta ja pikaohjetta on muutettava tältä osin.

Suuri kiitos tästä löydö(kse)stä!

Lähteenä kokousmuistiinpanot

Kuinka merkitsen tekstiin ja lähdeluetteloon sellaisen kokouksen muistion, jossa olen itse ollut läsnä ja jonka olen itse laatinut? Voinko käyttää omaa nimeäni ja vuosilukua? Kokouksesta ei muita pöytäkirjoja tai muistioita ole laadittu.

Vastaus:

Onko muistio sellainen, joka jaetaan kaikille? Silloin sitä voi kutsua muistioksi. Muussa tapauksessa ajattelen, että kyseessä on henkilökohtaiset muistiinpanosi.

Muistiot ja pöytäkirjat ilmoitetaan näin (esimerkki raportointiohjeesta):

Ruuska, R. 2009. Henkilöstökokous. Pöytäkirja 15.4.2009. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Luonnonvarainstituutti.

Luentomuistiinpanoista olen kirjoittanut aiemmassa postauksessani: http://blogit.jamk.fi/oppari/tag/muistiinpanot/

Silloin ohjeistin näin:

Niskanen, Mika. 2011. Trendit Suomen matkailussa. Matkailualan lehtorin luento 15.4.2011 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.

Kokouksessa ei kuitenkaan ole yleensä yhtä luennoijaa tai puhujaa, vaan siellä keskustellaan.

Jos kyseessä ovat omat muistiinpanosi, voit ilmoittaa ne lähteeksesi nimelläsi. Esimerkiksi näin (keksitty esimerkki):

Virtanen, A. 2013. Jyväskylän ammattikorkeakoulun työhyvinvointiryhmän kokous 14.11.2013. Henkilökohtaiset muistiinpanot.

Lukijan näkökulmasta katsottuna henkilökohtaiset muistiinpanot eivät yleensä ole luotettavimmasta päästä. Mutta silti ne voivat olla käyttökelpoisia lähteitä opparissa.

Esimerkiksi jos on ollut jossain tärkeässä kokouksessa, jossa joku asia on päätetty, mutta päätöstä ei ole virallisesti kirjattu mihinkään, niin tällä tavoin voi kertoa, missä tilanteessa päätös kirjoittajan mukaan on syntynyt. Vaikkapa toimeksiantaja-yrityksen kokouksessa.

Pieni havainto

Huomasin, että raportointiohjeen pöytäkirja-esimerkissä olisi hyvä olla henkilöstökokouksen päivämäärä julkaisun nimessä, ainakin useimmiten. Muistionhan voi tehdä myöhemmin ja sen päiväys voi silloin olla eri kuin varsinaisen kokouspäivämäärän. Instituutin nimikin on muuttunut. Jos vielä uudistaisi julkaisuvuodenkin, lähdeviite-esimerkki olisi tällainen:

Ruuska, R. 2013. Henkilöstökokous 11.4.2013. Pöytäkirja 15.4.2013. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti.