Oppariblogi

Vastauksia opparin raportointia koskeviin kysymyksiin & vinkkejä tiedon etsintään

Tag Archives: ulkoasu

Kansilehden fonttia ei saa vaihtaa

Voiko opinnäytetyön kansilehteen vaihtaa fontin? Käytän opinnäytetyössäni Palatinoa.

Vastaus:

Valitettavasti ei voi. Oppareiden kansilehtien on oltava visuaaliselta ilmeeltään yhdenmukaiset.

On tyylikästä ja edustavaa, että JAMKin oppareissa on samanlaiset kansilehdet esim. Theseuksessa!

Keskitetäänkö kuvio vasemmalle?

Eli keskittääkö vai tasatako?

Tästä ei anneta selkeätä määräystä raportointiohjeessa eikä standardissa. Suosittelen yleisohjeena, että noudatat myös kuvioiden ja taulukoiden asemoinnissa raportointiohjeessa kerrottua sivun asemointia: reunus eli marginaali on vasemmalla 4,3 cm.

Joskus esimerkiksi taiteellisissa opinnäytetöissä saattaa olla tarve erilaiseen ratkaisuun. Kysy silloin tarkemmat ohjeet opparisi ohjaajalta.

Voisiko vasen marginaali olla 2 cm?

Nyt oppareiden tekstisivujen marginaali eli reunus eli tyhjä vierus on vasemmalla 4,3 cm ja muissa reunoissa (oikea, ylä, ala) 2 cm.

Mun puolesta vasenkin marginaali voisi olla 2 cm. Muutosta ei voi ehkä kuitenkaan  toteuttaa vielä, koska moni oppari julkaistaan yhä edelleenkin paperimuotoisena. Tuo 4,3 cm reunus on just sitä varten, että läpyskän voi nitoa tai sitoa nätisti yhteen vaikka kovissa kansissa. Teksti ei saa jäädä piiloon niissäkään.

Miksi sitten 4,3 cm eikä tasan 4 cm? Tuo luku on napattu standardista. Tutki ja kirjoita -kirjan ohje vasemmaksi marginaaliksi on 4 – 5 cm (ks. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009).

Lisäsin tämän asian raportointiohjeen seuraavassa päivityksessä pohdittavaksi.