Pirinä

Pirjon ajatuksia kasvatuksesta, opetuksesta ja kirjastosta

Lions Quest -ohjelma (kasvatus)

Osallistuin Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) järjestämään vanhemmuusiltaan 23.11.2009. Luennoitsija Johanna Arho-Forsblom lähestyi aihetta ” nuoren ja vanhempien vuorovaikutuksesta ja kohtaamisesta” Lions Quest -ohjelman näkökulmasta. Lions Quest on turvallisuutta ja terveyttä edistävä toiminnallinen ohjelma, joka on kehitetty ajankohtaisten, suomalaisten ongelmien ennaltaehkäisyyn. Ohjelma tukee  5 – 25 -vuotiaille suunnattujen valtakunnallisten opetussuunnitelmien toteuttamista. Keskeisenä teemana on ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä kasvaminen. Quest opettaa seuraavia asioita:

  • Ole sitkeä! Löydä ydin itsestäsi!
  • Tunnista riskit! Opi sanomaan EI.
  • Ymmärrä ihmisiä. Ratkaise riita
  • Vahvistu ja vaikuta. Löydä ystäviä. Auta muita.

Sokrates & dialogi = Kuuntelu ja kuulluksi tuleminen on keskeistä. Kuinka puhua niin, että toisessa syntyy halua kuunnella? Kuinka kuunnella niin, että toisessa syntyy halu puhua?

Suomalainen sananlasku: ”Nuoren mieli on kuin vesi kaukaloossa: läikkyy molemmin puolin”.

Tunteiden ja käyttäytymisen kytkeminen ei ole aina nuorille selvää. Mitä enemmän opimme omista tunteistamme –> arvostamme itseämme ja opettelemme itsehillintää.

VAL – ANALYYSI (transaktioanalyysi) Ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tasot voidaan jakaa: Vanhempi / Aikuinen / Lapsi
                                    Palaute
                       V                              V
  Puhuja       A         Viesti         A      Kuulija
                        L                             L

  • Ei biologinen ikä vaan henkilökohtainen, omaksuttu toimintatapa
  • Ihmiset suhtautuvat asioihin eri tasolla = kommunikointitasot
  • Paras on, jos kuulija ja puhuja ovat samalla tasolla = tasavertaisina aikuisina = kuuntelu + kunnioitus
  • Voi toteuttaa myös L + V, mutta vaatii V:ltä kypsyyttä ja kykyä arvostaa lasta ja hänen mielipiteitään.
  • Dialogi tapahtuu sekä ihmisten välissä että ihmisen sisässä. Olennaista on kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen (responsiivisuus) ja erilaisuus voimavarana (toiseus).

Jatkuu… vuoropuhelun esteet…