Pirinä

Pirjon ajatuksia kasvatuksesta, opetuksesta ja kirjastosta

E-kirja on palvelua – alv 22 %

 Vuoden 2010 alusta ulkomaisen elektronisen aineiston lisenssihankinnat luokitellaan palveluostoiksi. Uuden, valmisteilla olevan arvonlisäverolain mukaisesti e-aineiston ostajalla, myös yksittäisen e-kirjan, on käännetty verovelvollisuus eli ostajan pitää maksaa palvelun hinnan lisäksi myös arvonlisäveroa 22 %.

Painetusta aineistosta maksetaan veroa vain 8 %.

E-kirjat ja painetut kirjat eivät siis ole samanarvoisessa asemassa.  Kirjasto hankkii ulkomaisia e-kurssikirjoja yhä enemmän, esimerkiksi ostamalla tai vuokraamalla niitä eri e-kirjapalveluista. Yksittäiset tieteelliset e-kirjat ostettuna oppilaitoskäyttöön ovat pääsääntöisesti kalliimpia kuin painetut kirjat ja 22 %:n vero nostaa kohtuuttomasti e-kirjan hankintahintaa. Kesällä 2010 veroa nostetaan yhdellä prosenttiyksiköllä:  e-kirjat 23 % ja painetut kirjat 9 %.

Lisätietoja:
Kansallinen elektroninen kirjasto 25.6.2009: ALV-lainsäädännön muutos vaikuttaa e-aineistojen hankinnassa 

One Comment

Teemu
Posted 11.3.2010 at 8:41

EU:n verolainsäädäntö ei näemmä osaa, ymmärrä, halua tai pysty tekemään eroa painetun tai e-kirjan välillä.

Harmillinen takapakki e-kirjalle joka formaattina soveltuu hyvin pitkälti tietoverkkoihin nojaavaan opiskeluun. Hintaero yksittäisen täsmäostetun e-kirjan ja painetun välillä kallistunee painetun hyväksi. Ja juuri kun olimme alkaneet saada hankituksi yksittäisiäkin e-kirjoja suurten kirjapakettien oheen.. 🙁