Pirinä

Pirjon ajatuksia kasvatuksesta, opetuksesta ja kirjastosta

eReading-hanke etenee!

Viestinnän keskusliiton uutiskirje 29.4.  napsahti postiini tänään. Kiinnostavin uutinen liittyi eReading -hankkeeseen.  ”eReading Services” -nimellä kulkeva kustantajien tutkimus – ja kehityshanke  on saanut Tekesiltä 845 000 euron rahoituksen sähköisten lukulaitteiden tutkimiseen ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Hankkeessa selvitetään muun muassa lukulaitteiden (ereadereiden) nykytilaa ja tulevaisuutta, käyttötapoja ja sisältölähtöisiä liiketoimintamalleja, mutta itse lukulaitteiden kehityö on jätetty hankkeen ulkopuolelle.

 Hankkeessa on mukana yhdeksän sanoma- ja aikakauslehtipuolen sekä kirjakustannusalan yritystä. Tutkimustahoja on viisi. Lisäksi mukana on kirjakaupan, äänituotannon ja ohjelmistoalan yrityksiä sekä kansalliskirjasto yhdessä opetusministeriön kanssa.

 Tavoitteena on luoda sisältö- ja kuluttajalähtöinen tapa maksullisen sanomalehti-, aikakauslehti- ja kirjasisällön jakelemiseksi sähköisillä lukulaitteilla. Hanke luo markkinaa ja pohjan uudentyyppisille kuluttajille suunnatuille sisältöpalveluille, joita voi käyttää erilaisilla sähköisillä lukulaitteilla.

 Projektin kokonaisbudjetti on 1,5 miljoonaa euroa, josta 45 prosenttia tulee hankkeeseen osallistuvilta yrityksiltä ja tutkimuslaitoksilta ja loppu Tekesiltä. ”eReading Services” on osa Next Media -tutkimuskokonaisuutta.

 Lisätietoja:

Helene Juhola, Viestinnän Keskusliitto
Projektin johtaja / eReading Services
p. (09) 2287 7220, gsm 0500 512 371
helene.juhola@vkl.fi

Pasi Kivioja, Sanomalehtien Liitto
Viestintäjohtaja / eReading Services
p. (09) 2287 7308, gsm 040 718 7242
pasi.kivioja@sanomalehdet.fi

Lähde: Kustannusalan eReading-hanke sai Tekes-rahoituksen. 2010. Viestinnän keskusliiton uutiskirje 29.4.2010.