eReading-hankkeen jatkotutkimusaiheet!

Viestinnän keskusliiton uutiskirje 17.11. napsahti postiini tänään. Next Media –hankkeen eReading -hankkeelle on haettu jatkoa vuodelle 2011. Hankesuunnitelma on parhaillaan Tekesin käsittelyssä.  

Viestinnän keskusliiton eReading-hankkeen tavoitteena on luoda sisältö- ja kuluttajalähtöinen tapa maksullisen sanomalehti-, aikakauslehti- ja kirjasisällön jakelemiseksi sähköisillä lukulaitteilla. Lähtökohtana on käyttäjälähtöisyys, helppokäyttöisyys ja runsas sisältövalikoima. Joulukuussa ilmestyvä väliraportti antaa varmasti suuntaa, ovatko lukulaitteet tulleet jäädäkseen vai ovatko ne vain välivaihe kohti integroitua lukualustaa.

Hankkeen toisena vuotena Tekesille lähetettyyn ohjelmasuunnitteluun on ehdotettu seuraavia tutkimusaiheita:

Liiketoimintamallit

• Uudet tuotekonseptit ja lisäarvopalvelut
• Mainonnan rooli lukulaitesisällöissä
• Digitaalisen sisällön markkinatutkimus ja mittaus

Käyttökokemus

• Sanomalehtien ja aikakauslehtien käyttökokemukset
• Median omaksuminen
• Median käytön automaattinen mittaus ja tilastointi

Teknologia ja sovelluskehitys

• Teknologian seuranta
• Mallinnus ja demonstraatiot, DRM (digital rights management)
• Sisällön sovittaminen käyttötilanteeseen, sosiaalinen lukeminen
• Sisällön esittämistavat ja mainonta

Lisätiedot: Helene Juhola puh. 09 2287 7220 ja Kristiina Markkula puh. 09 2287 7221

Lähde: Next Media -hankkeen toinen vuosi käyntiin. 2010. Viestinnän keskusliiton uutiskirje 17.11..2010.