Palvelumuotoilu ja sähköisten lukulaitteiden palvelut

Palvelumuotoilulla  (Service Design) tarkoitetaan  palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin tavoitteena luoda kokonaisvaltaisia asiakaskokemuksia.

Marja Miettunen (2010) on opinnäytetyössään tutkinut sähköisten lukulaitteiden palveluja: miten palveluja voidaan rakentaa palvelumuotoilun avulla, mitä sähköiset lukulaitteet ovat ja miten niitä käytetään tänä päivänä. Työssä selvitetään myös, miten sähköisten lukulaitteiden palvelut tulevat rakentumaan entistä kattavammaksi vastaten paremmin laajoja asiakastarpeita.

Lue lisää sähköisten lukulaitteiden tulevaisuuden palveluista:

Miettunen, M. 2010. Sähköisten lukulaitteiden palvelut. Leppävaara. Laurea-ammattikorkeakoulu, Liiketalouden koulutusohjelma.
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010061512223.

Palvelumuotoilusta on tänä vuonna ilmestynyt parikin uutta kirjaa. Molemmat saatavana myös JAMKin kirjastosta:

Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Helsinki: Talentum.
Sijaintitiedot, http://janet.amkit.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=180931

Palvelumuotoilu : uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. 2011. Toim. S. Miettinen ja J. Ruuska. Helsinki: Teknova.
Sijaintitiedot, http://janet.amkit.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?BBID=180930