Pirinä

Pirjon ajatuksia kasvatuksesta, opetuksesta ja kirjastosta

Onneksi on kirjasto!

Hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan maailmassa
on 295 exabittiä tietoa (Hilbert & Lopez, Science
Magazine, helmikuu 2011). Raportissa on mukana
60 erilaista analogista ja digitaalista tapaa tiedon
varastoimiseksi ja kommunikoimiseksi. Ihmiskunnan
kapasiteetti tiedon varastoinnissa kasvoi tutkitun jakson
(1986–2007) aikana keskimäärin 23 % vuodessa. 

Lainaus on Aalto-yliopiston kirjaston vuosikertomuksen 2010 Kalevi Ekmanin puheenvuorosta (professori, johtaja Aalto Design Factory).  Ekmanin mukaan tiedon puute tai tietoon pääsy ei ole suurin ongelmamme vaan hankaluutena on keksiä, miten löytää kulloinkin tarvitsemansa tiedon tai miten arvioida tiedon laatua ja luotettavuutta.

Ja vaikka Ekman lausahtaa: onneksi meillä on kirjasto- ja tietopalveluita kuten Aalto-yliopiston kirjasto, jonka tuki ja järjestelmät auttavat omalta osaltaan näiden kysymysten ratkaisemisessa, koskee tämä näkemys varmasti kaikkia Suomen kirjasto- ja tietopalveluita.

Myös elinkeinoelämä on huomannut nyky-yhteiskunnan muuttuvat tarpeet. Jaana Lehto (2011) nostaa artikkelissaan esille koulutustarjonnan mukautumisen muuttuviin vaatimuksiin sekä niihin liittyvät oman osaamisen kehittämisen valmiudet työuran aikana. Elinkeinoelämän keskusliitossa on Lehdon mukaan kiinnitetty yhä enemmän huomiota siihen, miten opetetaan, eikä vain siihen, mitä opetetaan. Muun muassa yhteistyötaidot, esiintymistaidot sekä kyky hankkia tietoa ja hyödyntää erilaisia tietolähteitä ovat  esimerkkejä työelämässä tarvittavista taidoista, joiden valmiuksia voi kehittää nykyistä paremmin jo peruskoulutuksesta alkaen.

Informaatiolukutaito – kyky hankkia, hallita ja tuottaa tietoa olennainen osa ammatillista osaamista.

Kirjastot ovat tehneet pitkäjänteistä työtä tiedonhankinnan opetuksen puolesta. Perinteisestä tiedonhankinnan opetuksesta siirtyminen informaatiolukutaidon opettamiseen antoi perustan oppimiskeskeiselle näkökulmalle, ohjaajan pedagogisille taidoille ja yhteistyölle.
Akateemisissa opinnoissa ja työelämässä hyvät tiedonhankinnan ja tietotekniikan taidot tehostavat ja nopeuttavat työskentelyä sekä auttavat saavuttamaan laadukkaampia lopputuloksia. Opiskelijan monipuolinen informaatiolukutaito viestii tutkinnon laadusta ja kilpailukyvystä

.JAMK kirjasto antaa monipuolisesti informaatiolukutaidon ja tiedonhankinnan opetusta.

  • —  Oppiminen ja ammatillinen kasvu – opintojen yhteydessä
  • —  Opinnäyteseminaarien yhteydessä tutkimuksen tiedonhankinta
  • —  Asiantuntijan tiedonhankinta, 5 op (valinnainen)
  • —  Avoimet tiedonhaun koulutukset eri tietokannoista ja -aiheista
  • —  Opinnäytesauna – lisää löylyä lähteille!
  • —  Lainaa kirjastonhoitaja – palvelu
  • —  Lisätietoa kirjaston opetuksista

Lähteet:

Ekman, K. 2011. Puheenvuoroja. Aalto-yliopiston kirjaston toimintakertomus 2010. Toim. Jaana Marvia. Aalto-yliopiston julkaisusarja, CROSSOVER 4/2011. http://lib.aalto.fi/fi/about/annual_report/2010.pdf

Informaatiolukutaito,2011, Helsingin yliopiston www-sivut. http://www.helsinki.fi/infolukutaito/.

Lehto, J.2011.Mikä työ. Artikkeli Helsingin Sanomissa 14.8.2011.