Pirinä

Pirjon ajatuksia kasvatuksesta, opetuksesta ja kirjastosta

Tiedonhankinnan opetuksesta

Informaatikoilla on tällä hetkellä kiirettä tiedonhankinnan opetusten kanssa. Alkaville opiskelijoille opetetaan tiedonhaun kädentaitoja ja informaatiolukutaidon tavoitteita, JaNetin ja Nellin käyttöä, oman alan tärkeimpiä koti- ja ulkomaisia tiedonlähteitä, portaaleja  yms. Kirjaston maksullisten aineistojen rinnalla pitää huomioida avoimen verkon tarjoamat tiedonlähteet, Googlen tehokäyttö, virallistietous, organisaatioiden kotisivut, blogit, wikit, podcastit ja tiedonseurannan apuvälineet, syötteet yms. Tiedon eettinen käyttö on tämän päivän opiskelijoille ensi arvoisen tärkeää. Myös lähdekritiikin, tiedonlähteiden ja tiedon arvioinnin merkitys korostuu, mitä enemmän tietoa tuotetaan verkkoon.

Tänä syksynä olen huomannut, että insinööriopiskelijat ovat aidosti kiinnostuneita tiedonhankinnan opetuksesta. He kuuntelevat ja tekevät innolla yhteistoiminnallisia tuntitehtäviä. Kollegan mukaan olen löytänyt opetustatsin. En kuitenkaan ole muuttanut opetusmateriaaleja tai tehnyt muutoksia tuntisuunnitelmaan, enkä näin ollen osaa sanoa mistä selvästi lisääntynyt kiinnostus tiedonhankintataitojen kehittämiseen johtuu.

Olen Kai Halttuen kanssa samaa mieltä ” Tiedonhankinnan opetus ilman todellista tehtävää ei kannata”. Lankisen (2012) artikkelissa  ”Hukkaan heitettyä opetusta” Kai Halttunen harmittelee, että valitettavan usein tiedonhankinnan kurssi on erillinen ja irrallinen kokonaisuus vaikka tiedonhankinnan opetus pitäisi nivoa oikeaan tehtävään. (Mt.)

Halttunen antaa neljä vinkkiä tiedonhankinnan ohjaamiseen (Lankinen 2012.)

1. Tiedonhankinta on epämääräistä ja avointa. Tee tämä näkyväksi. Jos olemme aidosti etsimässä uutta tietoa, niin emme vielä hakuvaiheessa tiedä, mitä löydämme.

2. Sisällytä opetus aitoon tehtävään. Opiskelutehtävä rajaa ja antaa ideoita tiedonhankintaan ja auttaa arvioimaan tiedonhaun tuloksia.

3. Ymmärrä, että tiedonhankintaa ei voi oppia kerralla. Osaaminen kertyy vähitellen, sitä ei voi yliopistossakaan saavuttaa yhdellä kurssilla.

4. Tiedonhankinta on käsitteiden ja kielen ymmärtämistä, ei tietotekniikkaa. Nykyään ei ole ongelma löytää informaatiota. Eihän meidän edes tarvitse etsiä, kun me törmäämme siihen koko ajan. Ongelma on se, miten määritellään mitä tietoa tarvitaan ja millä hakusanoilla sitä kuvataan.

 Omaa sydäntäni lämmitti, kun opiskelija tiedonhankinnan tunnin päätyttyä sanoi: ”kiitos, oli hyvä luento”.

Lähde:

Lankinen, T. 2012. ”Hukkaan heitettyä opetusta”. Tampereen tiede- ja kulttuurilehti Aikalainen 23.3.2012. http://aikalainen.uta.fi/2012/03/23/%E2%80%9Dhukkaan-heitettya-opetusta%E2%80%9D/