Pirinä

Pirjon ajatuksia kasvatuksesta, opetuksesta ja kirjastosta

Tag Archives: JAMK kirjasto

”Sulje silmäsi ja lue” (Krank, A.)

Nykyään e-kirjakäsite on laajentunut käsittämään myös äänikirjat. Ladattavalla äänimuotoisella julkaisulla tarkoitetaan verkon kautta jollekin laitteelle (tietokone, erillinen lukulaite, matkapuhelin, kannettava soitin tai jokin muu laite) ladattavaa kustantajan äänikirjaksi luokittelemaa äänimuotoista sisältökokonaisuutta, jolla on ISBN-tunnus. (Ks. Pirinä 21.3.2011, http://blogit.jamk.fi/pirina/2010/03/21/e-kirja-aanikirja-online-verkkokirja-digitaaliset-julkaisut/.)

Arja Krank kirjoittaa artikkelissaan Sulje silmäsi ja lue (2011), että kaunokirjallinen äänikirja vertautuu perinteisen kirja lisäksi kuunnelmaan ja muuhun radiopuheeseen. Mutta luetaanko äänikirjaa vai kuunnellaanko sitä? Päivi Syrjänen on tutkinut äänikirjakulttuuria Pro gradu –työtään varten ja hänen mielestään voidaan puhua käytännönläheisestä kuuntelusta.

Äänikirjan historia ulottuu vuoteen 1877, jolloin Thomas Alva Edison luki äänilevylle runon Mary Had a LittleLamb. Luettuja kirjoja ryhdyttiin levittämään Suomessa vuonna 1955 sotasokeiden ja aikuisena näkövammautuneiden tarpeisiin. Kaupalliset vinyyliäänikirjat lanseerattiin 1950-luvulla. Nykyisin äänikirjoja myydään cd-levyinä tai mp3-tiedostoina. Kaupalliset kustantajat julkaisevat suomalaisia fiktioäänikirjoja noin sadan nimekkeen vuosivauhtia.

Ruotsissa äänikirjat ovat varsin suosittuja: vuonna 2009 niitä myytiin noin 33 miljoonan euron edestä (300 miljoonaa kruunua), kun vastaavasti meillä Suomessa myynti on alle 1,5 miljoonaa euroa. Kuisma Eskola Otavalta veikkaa, että asiakkaat eivät tiedosta äänikirjojen mahdollisuuksia. Kuitenkin uutta kuulijakuntaa edustavat aktiiviset nuoret ja yksinäistä työtä tekevät, kuten ammattiautoilijat.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjastoon on hankittu muutamia äänikirjoja oppimisen tueksi, esimerkiksi:

  • Tipping point  : how little things can make a big difference / Malcolm Gladwell, 2005
  • Blue ocean strategy : how  to create uncontested market space and make the competition irrelevant / W. Chan Kim, Renée Mauborgne, 2005
  • Hyvästä paras  : miksi jotkut  yritykset menestyvät ja toiset eivät? / Jim Collins ; käännös: Maarit Tillman, 2007
  • Vapauta huippumyyjä itsessäsi!] / Erica Selin & Jarmo Selin, 2006
  • Most successful small business in the world ] : the ten principles / Michael E. Gerber, 2010
  •  Vapauta liiketoimintasi nousukiitoon!] : onnistumisten johtaminen / Erica Selin & Jarmo Selin, 2008
  • Satisfied customers tell three friends, angry customers tell 3,000 : running a business in today’s consumer-driven world / Pete Blackshaw, 2010
  • Keittiömestarin huippuosaaminen mestarien itsensä kertomana / Veijo Turpeinen (mp3 toisto), http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2010111814682

Kaikki JAMK Kirjaston äänikirjat ja niiden sijaintitiedot löydät JaNet-tietokannasta hakusanalla äänikirja? (sanahaku, katkaisu?).

Artikkelilähde:

Krank, A. 2011. Sulje silmäsi ja lue. Yhteishyvä 7.11, s. 60-61.

Ilmaisia e-kirjoja Ellibsiltä

Ellibsin e-kirjavalikoimaan kuuluu myös ilmaisia kirjoja.

Niitä löytyy tällä hetkellä jo yli 60.  Valikoimassa on muun muassa:

 –       Hyvä ihminen ja kunnon kansalainen 

–       Kollektiivinen asiantuntijuus 

–       Suorituskyvyn vahvistaminen 

–       Koodi vapaaksi 

–       Muuttuvat oppimisympäristöt yliopistossa? 

–       Ongelmaperustainen pedagogiikka -teoriaa ja käytäntöä 

Ilmaiset e-kirjat, http://www.ellibs.com/fi/books/free/30/ 

Ohjeita ja oppaita Ellibs e-kirjojen lukemiseen,  lukulaitteille  sekä tuetut lukulaitteet, http://www.ellibs.com/fi/node/14809

JAMK Kirjastoon on hankittu noin 60 Ellibs e-kirjaa.

Ellibs on e-kirjojen lainausjärjestelmä. JAMKin e-kirjojen lainaaminen edellyttää, että olet kirjaston asiakas. Lainaa/lataa kirja suoraan työasemaan: kirja on konekohtainen. Voit käyttää palvelua myös JAMKin verkon ulkopuolella. Ellibsin e-kirjojen laina-ajat ovat 4 päivää tai 4 tuntia.

JAMK Kirjaston kaikki Ellibs-kirjat

Kirjautuminen Ellibs-palveluun:
Username / käyttäjätunnus = kirjastokortin numero
Password / salasana = PIN-koodi.

 

E-kirjat JAMKin kirjastossa, ver. 2

Blogi-kirjoitukseen Kirjastot saavat lainata lukulaitteita, eivät e-kirjoja kommenteissa muistuteltiin, että kirjastot ovat lainanneet kotimaisia e-kirjoja Ellibsin palvelun kautta 2000-luvun alusta, samoin yliopisto- ja amk-kirjastot tarjoavat kymmeniä tuhansia e-kirjoja verkkoyhteydellä ja IP-tunnistuksella. Välittäjät, kuten Ellibs ja Dawsonera, saavat Suomessa lainata omien systemiensä kautta e-kirjoja, kuten kollega muistuttelee.

Kyse ei olekaan tästä vaan tästä Laihon huomatuksesta: Suomen kustannusyhtiön johtaja Sakari Laihon mukaan kustantaja ei voi luovuttaa eteenpäin sellaista, mitä se se ole tekijältä saanut eikä sähkökirjoihin liittyviä kysymyksiä ole vanhoissa sopimuksissa huomioitu lainkaan.

Tällä hetkellä ammattikorkeakoulujen tarvitsemaa ammattikirjallisuutta on varsin suppeasti tarjolla e-kirjoina. Esimerkiksi JAMKin pilotoimassa WSOYPron verkkokirjapalvelussa koko hankkeen aloitus viivästyi Sanasto-sopimuksen vuoksi, sillä sopimus esti joidenkin kirjavalikoimaan ehdotettujen kirjojen saannin WSOYPron verkkokirjakokoelmaan.

Jo vuosia olen lähestynyt kotimaisia kustantajia e-kirja-asioissa ja toivonut suosituimpia kurssikirjoja e-kirjoiksi (Ellibs palvelee hyvin vain jos e-kirjaa tarvitaan yksi tai kaksi kappaletta).

WSOYPRO on ollut hyvä yhteistyökumppani ja yhteistyön tuloksena on syntynyt sekä käytettävyydeltää että saavutettavuudeltaan hyvä e-kirjapalvelu.
Mutta entä muut ammattikirjallisuuden kustantajat: Talentumin vastaus – ei mitään uutta e-kirjarintamalta, vaikka kuusi vuotta olen yrittänyt todistella e-kurssikirjan tarvetta. Siis tarve on meidän puolellamme, ei ehkä Talentumin, joka myy painettuja kirjoja huimia määriä.  Edita tarjoaa ainostaan opettajille suunnattua materiaalia sähköisenä ja kaikki opiskelijoille suunnattu oppikirjallisuus on saatavana vain painettuna (Ellibin kautta muutama poikkeus).  Viimeksi pari viikkoa sitten lähetin tiedustelun heidän e-kirjatilanteestaan ja sain positiivisen vastauksen, jossa tiedusteltiin: Onko sähköisessä muodossa olevan oppikirjan tarve suuri? Pitäisikö Editan oppikirjat saada sähköiseen muotoon? PITÄISI, vastasin ja jos sähköpostiviestissä voi sanoa puhuvansa kuin Runeberg, tein sen.

Olen neuvotellut useita yksittäisiä e-kirjoja suoraan kustantajan kanssa ja jos kirjailija on antanut luvan, olemme olleet onnellisia saadessamme e-kirjan opiskelijoiden käyttöön JAMKin verkossa (Anni-palvelimen kautta).  On kuitenkin kirjoja ja kirjailijoita, joista kustantajat sanovat, että tietty kirja ei tule e-kirjaksi, koska se myy niin hyvin p-kirjana tai kirjailija ei halua antaa e-kirjaa, koska pelkää kirjan leviämistä vertaisverkkoon.

E-kirjat näkyviksi ja käyttö käteväksi -tutkimuksen johtopäätökset JAMKin osalta olivat:

Jotta e-kirjat sopisivat nykyistä paremmin opiskeluun, opetukseen ja tutkimukseen, pitäisi nykyistä kotimaista e-kirjatarjontaa lisätä, helpottaa e-kirjan saatavuutta ja käytettävyyttä poistamalla rajoituksia esimerkiksi selaamisessa, yhtäaikaisessa käytössä ja etäkäytössä. E-kirjojen haku vain yhdestä paikasta, integrointi muihin järjestelmiin, kuten oppimisympäristö Optimaan ja Web 2.0 -sovelluksiin olisi oltava olla kunnossa!

Toivotaan siis, että kotimaisen ammattikirjallisuuden tarjonta e-kirjoina lisääntyy tulevaisuudessa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa e-kirjojen tilanne on hyvä. Kirjasto on pyrkinyt aktiivisesti kehittämään kotimaisia e-kirjapalveluita yhdessä kustantajien ja e-kirjapalveluiden tuottajien kanssa, ja myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun opettajat ja henkilöstö ovat olleet mukana tässä kehitystyössä.
JAMKin kirjastolla on yksittäisiä kotimaisia e-kirjoja yli 200 eri e-kirjapalveluissa sekä eri tieteenalat kattavassa Ebrary-palvelussa yli 50 000 englanninkielistä e-kirjaa. Dawsonera e-kirjapalveluun hankitaan e-kirjoja viikoittain lisää. Kirjaston oma Anni-aineistopalvelin mahdollistaa ns. kertaostoina hankittujen yksittäisten e-kirjojen jakelun. Anni-palvelimella tällä hetkellä 56 e-kirjaa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun maksullisten e-kirjojen tarjonta (vain JAMKin verkossa):

Dawsonera, englanninkielisiä e-kirjoja, yli 100 000 e-kirjaa eri tieteenaloilta
(JAMKilla noin 50 e-kirjaa)

Ebrary, JAMKin käytössä yli 50 000 englanninkielistä e-kirjaa eri tieteenaloilta

Ellibs, JAMKilla noin 60 e-kirjaa

Immateriaalioikeuden perusteet

IT2010 sopimusehdot (Anni-palvelimella)

Juridiikkaonline , sisältää oikeustieteen e-kirjoja

Laivauskäsikirja (Finpro) – tunnukset

Metodologia-sarja (Anni-palvelimella)

Mikosta mestariksi : baarityön käsikirja, e-kirja (Anni-palvelimella)

Ornanet-opintomateriaalit (Anni-palvelimella) – sisältää 23 tietotekniikka-alan opasta

Palkkahallinnon käsikirja (Anni-palvelimella)

Perl e-kirja (Toolkit) (Anni-palvelimella)

Projektitoiminnan opintomateriaalit (Anni-palvelimella) , useita e-kirjoja aiheeseen liittyen

Prosessijohtamisen käsitteet (Anni-palvelimella)

SFS 509 Laadunhallinnan tietopaketti (Anni-palvelimella)

SFS 510 Sähkökaavioiden piirrosmerkit (Anni-palvelimella)

SFS Laadunhallinta ja ISO 9000-2000 360 astetta (Anni-palvelimella)

Suomen tilastollinen vuosikirja / Statistical Yearbook of Finland

WSOYpron verkkokirjat , 47 e-kirjan kokoelma

Yritysonline , sisältää yritysalan e-kirjoja