Palvelumuotoilu ja sähköisten lukulaitteiden palvelut

Palvelumuotoilulla  (Service Design) tarkoitetaan  palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin tavoitteena luoda kokonaisvaltaisia asiakaskokemuksia. Marja Miettunen (2010) on opinnäytetyössään tutkinut sähköisten lukulaitteiden palveluja: miten palveluja voidaan rakentaa palvelumuotoilun avulla, mitä sähköiset lukulaitteet ovat ja miten niitä käytetään tänä päivänä. Työssä selvitetään myös, miten sähköisten lukulaitteiden palvelut tulevat rakentumaan entistä kattavammaksi vastaten paremmin laajoja asiakastarpeita. Lue…

Jatka lukemista