Rehtorin retoriikkaa 2/2009 – asuuko Sinussa pieni riviopettaja ?

Taas on käsillä se aika vuodesta, jolloin ammattikorkeakouluissa ryhdytään pontevasti valmistelemaan opetusministeriölle toimitettavia tulosohjauksen asiakirjoja. Tällä hetkellä tekeillä on ammattikorkeakoulumme uusi strategia, johon opetusministeriön virkamiehet haluavat profiilia, painoaloja ja särmää. Rehtori ja kehitysjohtaja sekä varmaan monet muutkin viljelevät puheissaan mystiseltä munkkilatinalta kalskahtavaa korkeakoulupoliittista jargonia. Korkeakouluyhteisömme ajatusmaailmaa jäsennetään hienoilla uusilla käsitteillä kuten alueellinen innovaatiokeskittymä, kysyntä- ja käyttäjälähtöiset innovaatiot,  t&k&i-toiminta, korkeakoulupohjainen yrittäjyys, aluekehitystoiminta, elinikäinen oppiminen, pk-yritysten kehittäminen, alueellisen yrittäjyyden vahvistaminen jne.

Tuntuuko tällainen korkeakoulupoliittinen retoriikka Sinusta ärsyttävältä ja miten tämä liittyy opetukseen. Mikäli tuntui, Sinunkin sielussasi voi  asua pieni riviopettaja. Tämän asiantilan testaamiseksi voit tehdä seuraavassa kuvaamani pienen ” leikkimielisen” riviopettajatestin. Mikäli olet samaa mieltä seuraavassa esittämieni väittämien kanssa, voit olla varma, että Sinussa todella asuu tuo kaikkien rehtorien pelkäämä kummajainen. Vastaa mielessäsi seuraaviin usein esitettyihin kysymyksiin. Oletko sitä mieltä, että vanhassa ”tekussa”, ”kauppiksessa” ja konservatoriossa annettiin parempaa opetusta kuin ammattikorkeakoulussa konsanaan ja että niistä valmistuneet teknikot, insinöörit, kirjanpitäjämerkonomit ja muusikot olivat rautaa verrattuna nykyisin ammattikorkeakouluista valmistuneisiin ? Tuntuuko Sinusta siltä, että koko lukuvuoden työaikasuunnitelman tuntiresurssit on käytetty jo syyslomaan mennessä, eikä työaikasuunnitelmassa ole enää resursseja mihinkään ylimääräiseen, eikä ainakaan t&k-työhön ? Haluaisitko palata vanhaan opettaja-VES:iin ja ottaa käyttöön hyväksi koetun vuosiviikkotunti-järjestelmän ? Meneekö opettajan aika hukkaan kaikenlaisessa t&k-työssä, aluekehitystoiminnassa ja yrittäjyyden edistämisessä ja eivätkö nämä olekin lähinnä rehtorin keksimiä vitsauksia opettajan työn vesittämiseksi ? Oletko sitä mieltä, että mikään ei voita kunnon kateederilta pidettävää luokkaopetusta ja kaikenlainen PBL-vöyhötys ja opintojen ohjaus  pitäisi lopettaa ?  Mikäli vastasit mielessäsi näihin kysymyksiin myönteisesti, voit olla varma, että Sinussakin asuuu pieni riviopettaja.

JAMKin strategiatyöhön haettiin palautetta henkilöstöltä ja ulkopuolisilta sidosryhmiltä verkkokyselynä toteutetun strategianavigaattorin avulla. Henkilöstö vastasi kyselyyn ilahduttavan runsaasti. Myös palaute oli selkeä. Opetus ja sen laatu on tärkeimpänä pidetty asia JAMKin kilpailukyvyn kannalta. Seuraavina tulivat henkilöstön hyvinvointi ja motivaatio. Näiden asioiden merkitys on ilman muuta tärkeä, eikä ilman niitä voi olla menestyvää ja Suomen parasta ammattikorkeakoulua. Sen sijaan kyselyyn vastannut henkilöstö ei pitänyt t&k&i-työtä, aluekehitystoimintaa eikä kansainvälistymistä kovinkaan tärkeänä JAMKin kilpailukyvyn kannalta. Sen sijaan näitä asioita pitivät tärkeinä kyselyyn vastanneet ulkopuoliset sidosryhmät opetuksen laadun lisäksi. Toivottavasti tämä blogini kirvoittaa vilkkaan keskustelun.

4 kommenttia

  1. Vuodenvaihteessa voimaan astuvan amk-lain mukaan ammattikorkeakoulun tehtäviin on tutkimus- ja kehitystyön rinnalle nostettu taiteellinen työ. Jostain syystä tutkimukseen ja kehitystyöhön viittaavassa kirjainyhdistelmässä t&k&i sitä ei kuitenkaan näy. Uuden lain mukaan kirjainyhdistelmän pitäsi olla t&k&t. Jos lakia alemman tason ohjeistuksista mukaan noussut innovaatiotoiminta otetaan lukuun, kirjainyhdistelmä olisi t&k&i&t. Konservatoriot ovat perinteisesti olleet paikkakuntansa ja alueensa konserttielämän keskuksia. Tämä rooli sopii myös ammattikorkeakoululle.

  2. Vuodenvaihteessa voimaan astuvan amk-lain mukaan ammattikorkeakoulun tehtäviin on tutkimus- ja kehitystyön rinnalle nostettu taiteellinen työ. Jostain syystä tutkimukseen ja kehitystyöhön viittaavassa kirjainyhdistelmässä t&k&i sitä ei kuitenkaan näy. Uuden lain mukaan kirjainyhdistelmän pitäsi olla t&k&t. Jos lakia alemman tason ohjeistuksista mukaan noussut innovaatiotoiminta otetaan lukuun, kirjainyhdistelmä olisi t&k&i&t. Konservatoriot ovat yleensä olleet perustamisestaan lähtien paikkakuntansa ja alueensa konserttielämän keskuksia. Tämä rooli sopii myös ammattikorkeakoululle.

  3. Olipa hyvä blogi! Oli helppoa omasta itsestäkin tunnistaa piirteitä ”vanhasta maailmasta”; onhan historia aina osa omaa ammatillista minuutta. Historia ei kuitenkaan ole taakka vaan eväs uuden tekemiseksi. Joka ei tunne historiaa ei ymmärrä tätä päivää. Ja toisinpäin, joka elää vain menneessä, ei menesty nykypäivässä.
    Liekö niin, että ongelma ei ole kielessä, käsitteissä tai toiminnoissa sinänsä vaan asenteessa torjua se, mitä ei heti tunnista. Inhimillistä kyllä, mutta modernissa korkeakoulumaailmassa vähän haastava ilmiö. Yhtälailla kun voi tunnistaa itsessään pienen riviopettajan, on helppo tunnistaa itsessään pieni yrittäjä, tutkija, kehittäjä, taiteilija ja luova ajattelija. Vähän vaivaa se vaatii – myönteistä mieltäkin – mutta kannattaa.

  4. Olipa todella mielenkiintoinen, hyvä ja kehittämistarpeisiin hauskasti ja osuvasti pureutuva blogi! JAMKin strategiatyö varmasti kiinnostaa henkilöstöä jatkossakin. Millainen mahtoi olla vastanneiden jakauma eri henkilöstöryhmiin? Selittääkö se osaltaan palautteen tuloksia?

Jätä kommentti