Author Archives: Marja Olsonen

Salaojateknikon koulutuksen kehitys

Heikki Koskimies, MMK.LuK     Salaojateknikkoja ei enää ole, mutta moni haluaisi olla.  Silloin kun vielä valmistui arvostettuja ammattimiehiä, salaojateknikkoja, koulutuksen järjesti työnantaja Salaojakeskus mestari-kisälli –periaatteella.  Salaojakeskus myös antoi tittelin, tosin epävirallisesti. Titteli hävisi 1990-luvun lamaan ja salaojitusalojen romahdukseen sekä ammattikoulutuksen yleiseen muutokseen. Nyt alalla on valtion tunnustama koulutus Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto, mutta se ei […]

Sähköturvallisuus ammatillisessa koulutuksessa

Jussi Kortesmaa, kouluttaja, SEDU aikuiskoulutus Lähdin kirjoittamaan tätä artikkelia, koska tiedän ettei kaikilla ole riittävää tietoa tai kunnioitusta sähköturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Toivon myös, että tämä artikkeli herättää myös keskustelua ja ajatuksia toimenpiteistä sähköturvallisuuden kehittämiseksi. Sähkön käyttö on jokapäiväistä, niin tavanomaista ja itsestään selvää, että emme huomaa olevamme täysin riippuvaisia ennen kuin tulee pitempi sähkökatko. Sähköstä […]

”Miksi mua ei kiinnosta?” – Nuorten opiskelujen etenemiseen vaikuttavia tekijöitä

Paula Juurakko, Anne Leppinen, Marika Lusa, Kaija Mäkelä ja Susanna Paakkanen  Sisällys 1 Johdanto 2 Nuoruus elämänvaiheena 3 Syitä opintojen keskeyttämiseen 4 Itsetunnon kehittyminen 5 Opiskelumotivaation merkitys opintojen etenemiselle 6 Positiivisten ihmissuhteiden ja kokemusten vaikutus 7 Pohdinta    Lähteet   1 Johdanto Tämän artikkelin tarkoituksena on pohtia syitä mitkä vaikuttavat opintojen etenemi­seen. Asiaa tarkastellaan usealta […]

Työpaikkakiusaaminen

Seija Winter Johdanto Tämän päivän puheenaihe useilla työpaikoilla on kiusaaminen, sillä viime vuosina on alettu uskaltaa puhua myös ääneen tästä ilmiöstä. Paljon puhutaan etenkin koulumaailmassa oppilaitten välisestä koulukiusaamisesta ja näin ollen hieman kuin unohdetaan ja vähemmälle huomiolle jää työpaikkakiusaaminen. Onko olemassakaan työpaikkaa jossa ei jonkin asteista kiusaamista tapahtuisi? Koulumaailmassa opettaja voi kohdata hyvin monenlaista kiusaamista. […]

Yli 45-vuotias aikuisopiskelija – koulutus ja työttömyys

Jaakko Marttila, kouluttaja Sedu Aikuiskoulutus, tekniikan toimiala Kannatan elinikäistä oppimista ja sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia, viime syksynä aloitin ammatillisen opettajakorkeakoulun opinnot työn ohella opiskellen näin yli 50-vuotiaana. Yhtenä tehtävänä opiskeluissani on artikkelin kirjoittaminen. Olen toiminut aikuiskouluttajana nyt kolme vuotta ja edellinen työkokemukseni on esimiestehtävissä. Kuin luonnostaan valitsin artikkelin aiheeksi yli 45-vuotiaat aikuisopiskelijat opiskelijana ja työntekijänä. […]

Englanninkielinen koulutus SEDU:n nuorisopuolella

Juha Rikala Johdanto Artikkelissani käsittelen Koulutuskeskus SEDU:n järjestämää englanninkielistä sähköasentajan koulutusta, englanninkieliseltä nimeltään: Electrical Engineering and Automation Technology Study Programme. Selitän koulutustarpeen tavoitteet ja tarpeet, sekä motiivin, miksi koulutus on toteutettu. Lisäksi kerron eri kulttuuritaustojen vaikutuksista koulutukseen, oppimiseen ja ymmärtämiseen. Aineiston kokoamiseksi haastattelin koulutuksessa mukanaolevia opettajia ja heidän käsityksiään ja tuntemuksiaan englanninkielisen opetusryhmän ohjaamisesta. Englanninkielinen […]

Tavoitteena hyvinvointi ja viiden ällän työyhteisö

Pirjo Humalainen Mitä työhyvinvointi on? Työyhteisökäsitteellä tarkoitetaan työntekijäryhmää, jossa työskentelemme. Se voi olla yksikkö, osasto, jaosto, ryhmä tai tiimi, jossa työkaverit tapaavat päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Työyhteisön määrittää työtoveruus, ja siihen eivät kuulu asiakkaat. Työhyvinvointi tarkoittaa henkilöstön psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä. Se liittyy työnhallintaan, motivoitumiseen ja työssä viihtymiseen. Työhyvinvointi ei ole staattinen tila eikä […]

Agro Living Lab – käytettävyyttä käyttäjän ehdoilla

Janne Aho Projektipäällikkö, kevät 2012 Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Maa- ja metsätalouden yksikkö, Ilmajoki Johdanto Yksi keskeisimpiä asioita käytettävyyden ymmärtämiseksi on se, miten ihminen ja teknologia ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Käytettävyys tai sen puute ympäröivät meitä kaikkialla, myös maataloudessa, jossa koneistuminen on ollut erityisen nopeaa. Maataloudessa koneiden ja laitteiden käytettävyys on suuri haaste, sillä se vaikuttaa monesti laajoihin […]