Miksi tämä blogi?

Smaklig svenska on Nordplus –hanke. Sen tavoitteena on kehittää malli ruotsin opintojen ja ammattiaineen integroimiseen kokemuksellisen oppimisen avulla restonomikoulutuksen kestävän gastronomian opinnoissa. Opiskelemalla ruotsia käytännöllisesti opiskelijaa kiinnostavan sisällön kautta pyritään vahvistamaan opiskelijan motivaatiota ja itseluottamusta ruotsin kielellä viestimiseen sekä samalla aktivoimaan häntä seuraamaan ammattialaa myös ruotsiksi.

Koko ruotsin opintojakso suunnitellaan opintomatkan ympärille. Ennen matkaa kieltä opiskellaan intensiivisesti keskittyen siihen sanastoon ja taitoihin, joita tarvitaan matkalla. Ennakkoharjoituksissa tutustutaan matkaohjelman kohteisiin ja aktiviteetteihin sekä tuotetaan materiaalia, jota matkan tutustumiskohteissa hyödynnetään. Matkaohjelmaan sisältyy tutustumista alueen ruokakulttuuriin, perinteisiin, raaka-aineisiin, ruokiin, tuotantoon, verkostoihin sekä käytännön ruuanvalmistusta.

Varsinaiset opintomatkat (Ahvenanmaalle ja Ruotsin Skooneen) toteutetaan lukuvuonna 2015-2016 ja niihin haetaan erillistä Nordplus rahoitusta.

Blogissa kerrotaan, kuinka suunnitelmat etenevät vuoden 2015 aikana. Kirjoittajina Minna Junttila ja Tomi Ylkänen.