Varför denna blogg?

Smaklig svenska är ett Nordplus –projekt. Målsättningen med projektet är att inom restonomstudierna i hållbar gastronomi utveckla en modell för integrering av studier i svenska med yrkesstudier som baserar sig på upplevelsebaserad inlärning. Genom att studera svenska på ett praktiskt sätt via intressant innehåll strävar vi efter att stärka studerandenas motivation och självförtroende att kommunicera på svenska samt följa utvecklingen i branschen på svenska.

Hela kursen i svenska byggs upp runt en studieresa. Före studieresan har vi en intensiv period av språkstudier där vi koncentrerar oss på ordförråd och kunskaper som behövs under resan. Vi bekantar oss med resmålen och aktiviteterna under resan och förbereder oss för dem och vi skapar även material som vi kan ha nytta av på resan. Under resan kommer vi bland annat att bekanta oss med lokal matkultur, traditioner, råvaror, maträtter, produktion, nätverk och matlagning.

Studieresorna till Åland och Skåne sker under läsåret 2015-2016. För dessa resor ansöker vi mobilitetsunderstöd från Nordplus.

I denna blogg berättar vi, Minna Junttila och Tomi Ylkänen, hur projektet fortskrider under år 2015.