Verenpainepotilaan elintapaohjaus uusien haasteiden edessä

Kliinisen asiantuntijan ylemmän amk tutkinto-ohjelman opiskelija Virva Jokela tutki opinnäytetyössään verenpainepotilaiden ohjauskokemuksia Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksissa. Potilasohjaus vaatii yhä monipuolisempia menetelmiä tiedon määrän kasvaessa ja digitaalisten palveluiden lisääntyessä. Tärkeää on, että elintapaohjausta annetaan potilaslähtöisesti ja siinä hyödynnetään teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Tutkimus liittyy valtakunnalliseen Omat digiajan hyvinvointipalvelut (ODA) – hankkeeseen, jonka tavoitteena on sosiaali – ja terveyspalveluiden…

Jatka lukemista