Mitä-what-vad?

Tehdäänkö yhdessä? Opitaanko yhdessä? Jaetaanko tietoa yhdessä?

Tätä blogia ovat kirjoittaneet JAMKin verkkopedatoimijat ja uusmediasuunnittelijat vuodesta 2011 alkaen.