Verkkokurssin työtilan esittely videon avulla

Arvon kollegani Linda Saukko-Rauta käsitteli aikaisemmassa postauksessaan kattavasti eri opetusvideoiden muotoja. Paneudun nyt tarkemmin videotyyppiin numero kahdeksan eli ohjeistuksiin ja vielä tarkennuksena ohjeistuksiin verkkokurssin kannalta.

Verkkokurssin työtiloissa näkee usein tervehdysvideoita opettajilta opiskelijoille. Videot ovat ainakin JAMKin tapauksessa nauhoitettu oppimisympäristömme omalla työkalulla, jolla voidaan tehdä nauhoituksia web-kameraa hyödyntäen. Nämä ovat kivoja, mutta puhuva pää ei ole näyttävyydestään huolimatta kovin havainnollistava. Toimivampi vaihtoehto on tehdä screencast eli kuvakaappausvideo.

Screencast nimellä kutsutaan videoita, joissa nauhoitetaan tietokoneen ruutua samalla kun koneella suoritetaan jokin toiminto. Ruudun lisäksi on mahdollista (ja suositeltavaa) nauhoittaa esittäjän ääntä. Myös se puhuva pää eli web-kameran kuva on mahdollista saada esimerkiksi videon alanurkkaan näkyviin. Tämä usein tuokin verkkokurssilla hyvän lisän screencastiin, koska opiskelijoiden kontakti opettajaan on vähäistä. Tässä esimerkki screencastista, jossa esittelen kesäkurssina pitämämme yrittäjyysopintojakson työtilan ja muita opintojaksoon liittyviä asioita.

Screencastin tekeminen ei ole vaikeaa. Se on itse asiassa hyvin helppoa. Meille JAMKiin on mm. screencastien tekoa varten tulossa syksyn 2011 aikana ”mediakoneita”, joita voi allekirjoittaneen ja muiden uusmeedioiden avulla hyödyntää. Toinen kaikille saatavilla oleva vaihtoehto on selaimen kautta suoraan toimiva Screencast-O-Matic -työkalu. Sitä voi siis käyttää miltä tahansa koneelta, josta löytyy nettiyhteys ja toimiva selain. Tässä tekemääni ohjeistusta kyseisen työkalun käyttöön.

Jätä kommentti