Wikittelyä webinaarissa

Tänään webinaarisarjassamme oli vuorossa wikit ja niiden käyttö opetuksessa. Kaikki varmaan tietävät Wikipedian mutta wiki taipuu myös moneen muuhun.

Wikihän on verkkosivusto, joka mahdollistaa yhteisöllisen tuottamisen helposti.  Erilaisia wikialustoja on useita, esimerkiksi Mediawiki, Wikispaces ja Confluence. Wiki voi olla suljettu esimerkiksi vain tietylle opiskelijaryhmälle tai täysin avoin koko maailmalle. Oman kurssin wikissä opiskelijat voivat tarkastella tiettyä teemaa tai ilmiötä ja rakentaa tietoa yhteisöllisesti. Wiki voi myös toimia pienryhmän omana työvälineenä tai jopa opiskelijan henkilökohtaisena materiaalipankkina.

Wikityöskentely vaatii keskeneräisyyden sietoa ja yhteisöllistä työskentelyä. Voinko laittaa wikiin puolivalmista tekstiä? Onko minun näkemykseni niin oikea, että sen voi julkaista? Millä oikeudella minä voin muokata toisen tekstiä? Nämä ovat kysymyksiä, jotka usein nousevat esiin wikityöskentelyä käynnistettäessä.

Pienemmälle porukalle tarkoitettu, suljettu wiki onkin turvallinen paikka aloittaa wikityöskentely. Aina ei ole kuitenkaan pakko luoda vain ryhmän käyttöön tarkoitettua wikiä vaan opiskelijat voivat osallistua vaikka maailmanlaajuisen Wikipedian artikkeleiden luomiseen ja täydentämiseen. Näin tehdyllä työllä on myös kurssitehtävää laajempi merkitys.

”Wikit perustuvat ajatukseen, että yhdessä syntyy parempaa jälkeä kuin yksin” (Viisautta wikin tekoon, 2010).

Kokeile rohkeasti!

Jätä kommentti