Toimii!

Kaisalla oli pyyntö uusmeediolle: voitaisiinko vaatetusalan esimiestyön opintojaksosta tehdä kokonaan verkossa vedettävä ja voitaisiinko tästä verkkokurssista tehdä jotenkin houkuttava ja opiskelemaan koukuttava?

Monipuolinen ammattisisältö oli valmiina aiempien toteutuksien pohjalta, mutta sisältöä piti jäsentää hieman uudelleen ja se kaipasi raameja ympärilleen. Raameiksi kehitimme tarinan, jossa kehittämämme hahmo kohtasi erilaisia työelämän tilanteita rekrytoinnista konflikteihin ja kehityskeskusteluista lomautuksiin ja irtisanomiseen. Jotta tarinan loppu ei olisi jäänyt ankeaksi, teimme hahmostamme loppujen lopuksi yrittäjän.

Tarina kuvitettiin ja opintojakson tehtävät sovitettiin tarinan kehyksiin.  Tehtävätyyppejä vaihdeltiin opintojakson edetessä niin, että kokonaisuus koostui monipuolisesti erilaisista tehtävistä: tietyt asiat opiskelijat käsittelivät kirjoittamalla, mutta esim. Connectin avulla pidetyt kehityskeskustelut olivat opiskelijapalautteen mukaan mukavaa vaihtelua kirjoitustehtäviin. Tehtävät oli jaoteltu kansioihin, joihin oli kerätty myös opittavaa asiaa tukevaa materiaalia. Aikataulutus tuki oppimista ja loppukurssista oli varaa joustoonkin.

Lopputulos? Homma toimi hienosti.

Päätelmä? Kokeile jotain uutta, se piristää.

Jätä kommentti