Pauliinan kokemukset MOOC-opiskelusta

JAMKin lehtori Pauliina Silvennoinen kokeili syksyllä 2013 MOOC-opiskelua. Kokeilu oli antoisa ja Pauliina sai mielenkiintoisen oppimiskokemuksen lisäksi omaan opetukseensa uusia ideoita. Lue Pauliinan kokemuksista:

Suoritin 5 viikon opintokokonaisuuden ”Becoming  a Confident Trainer” Australian avoimessa yliopistossa.  Kurssi oli jaettu 4 moduliin, jotka avautuivat viikon välein. Ne pystyi suorittamaan kurssin päättymiseen saakka. 5 viikon kuluttua kurssi sulkeutui.

Valitsin itselleni tutun aiheen koska halusin opetella menetelmää ennemmin kuin sisältöä. Kurssikuvauksessa määritelty viikoittainen työaika ja sisältö pitivät erinomaisesti paikkansa. Tiesin mihin sitoudun ja kuinka paljon työtä se minulta edellyttää. Kurssi oli suunnattu työelämän aikuiskoulutusta toteuttaville henkilöille, jotka kouluttavat erilaisissa ympäristöissä.

Kukin moduli koostuu 8-10 4-9 minuutin videosta, jota seuraa monivalintatehtävä. Ohjelma ohjaa aina seuraavaan videoon. Vastauksesi jälkeen saat heti tiedon menikö oikein vai väärin. Jos väärin, voit katsoa lyhyen täydentävän videon joka auttaa vastaamisessa. Myös oikean vastauksen jälkeen tulee täydentävä, syventävä video jossa opettaja kannustaa ja kertaa asiaa. Tehtävät oli rakennettu siten että et voinut vastata oikein jos et todella ole kuunnellut keskustelua ja ymmärtänyt olennaista asiaa aiheesta.

PauMooc1

Modulin päätteeksi oli tentti jossa 5 monivalintatehtävää. Tuloksen sai heti ja sen sai uusia jos halusi.

Sisällöllisesti kurssi oli ihan AOKKIN kurssiin verrattava. Kokonaisuutena se oli suunnattu työelämässä aikuiskoulutusta tuottaville henkilöille. Ihan pätevä sisältö ja keskeisiä teorioita oli myös käsitelty oppimisesta ja menetelmistä. Vertaisin tämän 5 viikon verkkokurssin antia 2-3  iltapäivän koulutukseen eli noin 1-2 op kokonaisuuteen. Oma syventävä tehtävä tai projekti perään olisi nostanut sen vastaamaan AOKKin 5 op opintojaksoa.

Opiskelin iltaisin ja viikonloppuisin kun minulla oli sopivasti aikaa, noin 1-2 tuntia kerrallaan. Käytin iPadia ja kuulokkeita. Tein videoista muistiinpanoja ja tallensin snapshotteina näkymiä esim. kaavioista joita oli käytetty harkiten. Valtaosa materiaalista oli keskustelua. Opiskelumuoto auttoi minua keskittymään täysin opiskeluun jopa paremmin kuin luokkatilanteessa.  Fokus pysyi aiheessa eikä ajatus karannut muuhun.  Videot eivät saa olla pidempiä ja aihe tulee olla sopivina palasina käytännön pienin esimerkein höystettynä. Muistiinpanojen ja näkymätallennusten avulla minulle muodostui materiaali johon palata myös myöhemmin.  Napakka aikataulu oli ehdoton edellytys että saatoin opinnon päätökseen. Kurssi todellakin sulkeutui ilmoitettuna päivänä. Siitä muistutettiin sähköpostein. Muuten kurssi olisi osaltani vieläkin kesken.

Paumooc2

Sain opintokokonaisuudesta todistuksen nimelläni PDFnä sähköpostiin seuraavan päivänä sisältäen arvosanat joilla tentit suoritin. Joka kohdassa painotettiin, että kurssi ei ole tutkinnon osa vaan orientoiva kurssi. Oppilaitos mainosti lopuksi minulle myös tutkintokoulutustaan. Palautelinkki tuli myös kurssin päätteeksi.

Heikkoudet:

Kunkin modulin tai aihekokonaisuuden jälkeen syvällisempi oppiminen olisi edellyttänyt keskustelua ja reflektointia. Kaipasin kaveria jonka puoleen kääntyä ja vaihtaa kokemuksia. Siihen oli MOOC-alustalla tarjolla keskustelupalsta. Koin sen kuitenkin turhaksi. En osannut yli 600 opiskelijan seasta löytää itseäni kiinnostavaa teemaa. Oppiminen jäi pinnalliseksi koska soveltava ja reflektoiva osuus puuttui. Näinhän se on tosin myös perinteisessä kirjatentissä.  Alla kuva keskustelufoorumista, jota en ihan oppinut hyödyntämään.

PauMooc3

Omaan opetukseen opit ja kopit:

  • Videot jäsenneltyjä ja max 12 min. mittaisia. Asia pitää olla jäsennelty ja käsikirjoitettu huolella ennakkoon.
  • Ammattimainen kuvauslaatu.
  • Taitava monivalintakysymysten laadinta. (siihen sain kurssilta oppia myös)
  • Keskustelupalsta valmiiksi teemoiteltu jotta keskustelijat löytävät samasta aihealueesta kiinnostuneen forumin.
  • Aikataulu on ehdoton että keskustelua syntyy ja opiskelija saa paketin valmiiksi. Ei never ending story. Keskustelu ei ole myöskään mahdollista silloin.
  • Mooc ympäristö edellyttää automatisoituja toimintoja, tekeminen on sovittava siihen sabloonaan.
  • Sähköpostitse kannustaminen ja opiskelijan aktivointi viikoittain tärkeää. Vaikka se on automatisoitu, se ohjaa ja muistuttaa tekemään opintoja eteenpäin.
  • Edellyttää opettajalta verkkopedan osaamista ja aihealueen olennaisen kiteyttämistä ja jaottelua.

Aion opiskella lisää MOOCin kautta. Aikuiselle aivan lyömätön tapa oppia. Tykkäsin kovasti. Joustavuus, keskittyminen, oma tahti. Sain keskittyä omaan oppimiseen, ryhmän jäsenet ja muiden kommentit eivät häirinneet tai turhauttaneet opiskeluani. Edellyttää että voin heti soveltaa käytäntöön oppimaani ettei jää pinnalliseksi.

 

Teksti: Pauliina Silvennoinen

1 kommentti

  1. Paluuviite: Pauliinan kokemukset MOOC-opiskelusta – S...

Jätä kommentti