Jäsennä opintojaksosi verkkomateriaali

Jos opintojakson materiaalin laittaa jakoon verkon kautta, on useimmiten syytä jäsentää materiaali huolella. Koska opintojaksot ovat viikkojen mittaisia tai joissain tapauksissa vaikkapa koko lukukauden mittaisia, on sekalaista materiaalia usein paljon. Kun jäsennät materiaalisi, teet punaisen langan näkyväksi sekä itsellesi että opiskelijoillesi.


Mikä näistä jäsennystavoista sopii sinun ja opiskelijoittesi tarpeisiisi?

1) Jäsennys sisältötyypin mukaan

Työtilaan on luotu erilliset kansiot materiaalille ja tehtäville, joskus myös palautuslaatikoille. Lisäksi työtilassa on tietenkin myös Aloita tästä -kansio, jonne opettaja voi laittaa kaiken opintoja

Chaos_Wiertz_Sebastien
CC BY: Wiertz Sébastien

kson suorittamiseen liittyvän käytännön tiedon, aikataulut ja deadlinet, vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin, linkin opintojaksokuvaukseen yms.

+ samanlaiset asiat (esim. ohjeet tehtäviin) löytyvät johdonmukaisesti aina yhdestä paikasta.

+ navigointi on helppoa

– ei välttämättä sovi laajalle materiaalille tai pitkälle opintojaksolle

– kokonaisuus voi jäädä hajanaiseksi opiskelijan kannalta, jos materiaalit ja tehtävät ovat eri paikoissa

 

 

2) Jäsennys opintojakson aikataulun mukaan

Työtilaan on luotu niin monta kansiota, kuin on opintojakson kesto viikoissa. Kunkin kansion alle opettaja latailee kontaktitunneilla käytetyt materiaalit ja kotitehtävät yms. opintoja

kson kuluessa. Toki työtilassa on syytä olla myös Aloita tästä -kansio tai muu infokansio.

+ navigointi on helpohkoa

+ jos opiskelija missaa kontaktitunnin, kaikki yhteen tapaamiskertaan liittyvä materiaali löytyy samasta paikasta

– ei sovi pitkälle opintojaksolle, sillä kansioiden määrä voi pahimmillaan olla valtava

– deadlinet ja tehtävät hukkuvat helposti materiaalimassaan

 

3) Jäsennys sisällön teeman mukaan

Opintojakson asiat on jaoteltu teeman mukaan. Yläotsikkoja voit miettiä niputtamalla opiskeltavia asioita yhteen ja miettimällä, mikä noita asioita yhdistää. Kolmen opintopisteen opintojaksolla voisi esim. olla vaikkapa kolme eri teemaa, viiden opintopisteen opintojaksolla puolestaan viisi. Kunkin teeman kansiossa on asiaan liittyvä materiaali, tukimateriaali ja linkit, tehtävänannot sekä palautuskansio. Opintojaksolla edetään teemasta toiseen, tai jos toteutus on vapaamuotoinen, opiskelija valitsee haluamansa teemat tarjolla olevista. Opettajan on syytä muistaa johdonmukaisuus ohjeissa ja oppimisprosessin etenemisessä. Info-kansioon on syytä kerätä koko opintojakson deadlinet ja vaatimukset nähtäville.

+ navigointi on helppoa, kun muistaa nimetä kansiot selkeästi

+ opiskeltavat asiat pysyvät hyvin kokonaisuuksina

+ deadlineja ei tule liian usein

– tietoa voi löytyä hajautetusti sieltä täältä

 

Jätä kommentti