Kokeilunhalua, näkemyksellisyyttä, toisilta oppimista ja vertaistukea

JAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun yliopettaja Maija Mäkinen kirjoitti Helsingin Sanomissa 4.10.2019 otsikolla Ammatillisen koulutuksen tukipalvelut eivät saa jäädä oppilaitosten hyväntahtoisuuden varaan. Mäkinen nostaa kirjoituksessaan esille ammatillisen koulutuksen vuoden 2017 alusta voimaan tulleen lainsäädännön ja sen pohjautumisen koulutusten järjestäjien autonomiaan muun muassa tukipalvelujen järjestämisessä. Voit lukea kirjoituksen tästä. Nykyisellään erityinen tuki on kaikkien vastuulla oppilaitoksessa. Vanhassa lainsäädännössä…

Jatka lukemista

Erityisen tuen kysymykset pinnalla uudistuneessa ammatillisessa koulutuksessa

Videolla Jari Karttunen tiivistää, mikä on muuttunut uudistuneen ammatillisen koulutuksen myötä erityisessä tuessa. Lisäksi Jari pohtii, mitä taitoja opettajilta tarvitaan ja miten taitoja voi kehittää.   Toimitko ammatillisen koulutuksen erityisen tuen tehtävissä? Haluatko selkeyttää työnäkyäsi, tarvitsetko uusia menetelmiä ja vertaistukea? Kuinka välttää myötätuntouupumus?  Tule koulutuksiimme, joissa uudistat ja avarrat innovatiivisia lähestymistapoja ja menetelmiä tukea tarvitsevien…

Jatka lukemista

Reikäleipämallilla voit jäsentää omaa ajankäyttöäsi ja palautumistasi

YLE Uutiset raportoi syksyllä 2018 että puolet työikäisistä ei palaudu arjessaan riittävästi. Voit lukea uutisen tästä. Nyt syyskaudella 2019 voit ottaa käyttöösi vapaasti toteutettavan haasteen, jossa tarkkailet omaa palautumistasi ja ajankäyttöä työn, vapaa-ajan ja levon välillä. Työ- ja elinkeinoministeriössä toteutettiin vuonna 2013 työhyvinvointivalmennus ”8+8+8” valmistelijoille (suunnittelijat, tarkastajat), avustajille ja sihteereille. Hankkeen nimi on lyhenne valmennuksen…

Jatka lukemista

Luottamus luo sitoutumista ja mahdollisuuksia erityisopettaja Pauliina Lapin työssä

Pauliina Lappi valmistui ammatilliseksi erityisopettajaksi vuonna 2017. Nyt hän opiskelee lähihoitajaksi. Elinikäisen oppimisen teema kulkee vahvana Pauliinan elämässä ja työssä. “Me puhutaan niin paljon kokonaisvaltaisuudesta ja elinikäisestä oppimisesta. Nyt hoidan, hoivaan ja luon merkityksellisyyttä: taidereseptejä ja arjen koreografiaa turvallisen lääkehoidon ja perushoidon rinnalle. Onko meillä sellaista paikkaa missä tähän on tilaa? Tarvittaisiin lääkäri, joka jakaisi taidereseptejä…

Jatka lukemista

Tietoinen hengitys hermoston rauhoittajana

Opettelemalla tietoista hengitystä voimme rauhoittaa itseämme ja palautua paremmin henkisesti rasittavista tai stressaavista tilanteista. Sympaattinen hermostomme on keskeisessä roolissa reagoidessaan henkisesti kuormittavissa, ja joskus yllättävissäkin, tilanteissa. Hermostossamme aktivoituu tarvittaessa taistele tai pakene yllättävän nopeasti, kyseessä on kemiallinen reaktio, josta voit lukea lisää tästä. Tietoinen hengittäminen on keino rauhoittaa keho-mieltä, joiden rauhoittamisessa parasympaattinen hermosto on avainasemassa….

Jatka lukemista

Positiivisen asenteen vaatimus on monesti pärjäämistä rakenteissa

Helsingin Sanomain Lukijan mielipide 12.8.2019 huolestui koulua koskevasta jatkuvasta huolipuheesta sekä toivoi, että opettajien kannattaisi puhua omasta työstään arvostavammin. Samassa lehdessä edellisellä viikolla nostettiin esiin opettajien uupumus, inkluusion ongelmat, koulujen eriytyminen, ammatillisen koulutuksen leikkaukset, opiskelijoiden kokema kuormitus ja koulumatkojen vaarallisuus. Positiivista asennetta on turha vaatia jos todelliset epäkohdat eivät tästä korjaannu. Usein positiivista ja tsemppaavaa…

Jatka lukemista

Harjoita havaintoasi ja aistitaitoasi

Vierailin viime perjantaina Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian Lakelankadun yksikössä, jossa koulutetaan muun muassa kondiittoreja, kokkeja ja baarimestareita. Vierailuni sisälsi paitsi sovitun asialistan sisällöt, myös oman henkilökohtaisen tavoitteeni: havainnon ja aistitaidon harjoittelu uudessa ympäristössä. Jaan tämän harjoituksen alla. Sitä tekemällä ja harjoittelemalla on mahdollista katsoa omaa työtä hieman laatikon ulkopuolelta (engl. out of the box) eli…

Jatka lukemista

Tanssivan oppilaitospastorin työn ytimessä ovat yhdessä tekeminen, yhteisöllisyys ja osallistaminen

Tarmoa-blogissa esittelemme myös oppilaitosten erilaisissa tehtävissä toimivia, jaamme erityisen tuen hyviä käytäntöjä ja kokemusperäistä tietoa. Ensimmäisenä henkilöesittelyssä on vastikään vs. oppilaitospastorina aloittanut Sanna Kauppinen. Hänen toiminta-alueenaan ovat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Ammattiopisto Luovi ja Karelia Ammattikorkeakoulu. Viisi Riverian opiskelijaa on juuri lähtenyt Kazaniin, WorldSkills-kilpailuun, joka on joka toinen vuosi järjestettävä nuorten kansainvälinen ammattitaitokilpailu. Sanna Kauppinen on…

Jatka lukemista

Mitä positiivinen psykologia on ja mitä se ei ole?

Tärkeä kysymys, johon Sanna Wenström Oulun ammattikorkeakoulusta on tehnyt alla olevan kuvan. Sanna Wenströmiä lainaten ”Positiivinen psykologia toteutuu aina SEKÄ arvojen ja ajattelun ETTÄ toiminnan ja vuorovaikutuksen tasolla. Jokaisella on vastuu myönteisestä toiminnasta, joka lähtee omasta itsestä. Myönteinen tominta ja vuorovaikutus edistävät myönteisiä tunteita, joilla puolestaan on voimavaroja vahvistava vaikutus. Voimavarat ja myönteisyys vahvistuvat, tarttuvat…

Jatka lukemista

Oppijan oikeus – opettajan taito

Olen mukana Oppijan oikeus – opettajan taito –hankkeessa, jossa vastataan siihen opettajien osaamistarpeen muutokseen, joka kumpuaa uudesta lukiolainsäädännöstä ja ammatillisen koulutuksen reformista. Näkökulmana on erityisesti opiskelijan oikeus saada erityistä tukea ja ohjausta. Tärkeitä kysymyksiä -ja vielä tärkeämpää on saada kokemusperäistä tietoa kentällä toimivilta ammatillisen koulutuksen erityisen tuen tehtävissä toimivilta. Toimitko sinä erityisen tuen tehtävissä ammatillisessa koulutuksessa? Pyydän sinua…

Jatka lukemista