Mallinnus tukemaan erityisen tuen toteuttamista etäoppimisessa

Maaliskuussa 2020 Suomi pysähtyi koronapandemian vuoksi ja oppilaitokset siirtyivät antamaan etäopetusta. Nopea siirtymä loi hetkessä uusia haasteita ammatillisen koulutuksen erityisen tuen toimijoille. Haasteeksi muodostui myös etänä toteutettu erityinen tuki, josta oli vähän aiempaa kokemusta. Niinpä monet opettajat ja ohjaajat alkoivat kehittää erityistä tukea etäopiskeluun. Haasteiden ratkomisesta syntyi oppilaitoksiin uusia mallinuksia erityisen tuen toteuttamiseen. Mallinnus voi…

Jatka lukemista

Opettajuus ja positiivinen ajattelu

Olemme useissa Tarmoa, työnäkyä ja tulevaisuusvisioita –hankkeen koulutuksissa pohtineet positiivista pedagogiikka sekä sen merkityksiä ja mahdollisuuksia erityisopettajan työssä. Positiivista pedagogiikkaa eli positiivisen psykologian hyödyntämistä opetustyössä on tutkittu myös Suomessa. Näistä viimeisin on Sanna Wenströmin väitöstutkimus innostuksesta eteenpäin vievänä voimana ammatillisen koulutuksen opettajan työssä. Wenström korostaa, että pedagogiikka toteutuu täysimääräisesti vasta kun se läpileikkaa oppilaitostyöyhteisön kaikki…

Jatka lukemista

Unettomuus voi olla kutsu parempaan uneen

Keväällä 2020 toteutettu täydennyskoulutus Erityisopettajan voinnin etäolohuone pohti etäopetuksen ja –oppimisen tuomia haasteita erityisen tuen toimijoiden työssä. Merkittäviä teemoja olivat muun muassa työn kuormittavuus, uusien toimintatapojen haltuunotto ja erityisen tuen uudet toteutustavat. Monen koulutukseen osallistuneen erityisopettajan huolena oli työ ”valuminen” vapaa-ajalle kun koronakevään siirtymä etäopetukseen tapahtui yllättäen ja varsin nopealla aikataululla. Tähän oli ainakin kaksi…

Jatka lukemista

Yhteisöllistä resilienssiä kasvattamaan

Resilienssillä tarkoitetaan psyykkistä ominaisuutta selvitä vaikeuksista, käsitellä haasteita, muutoskykyisyyttä ja kimmoisuutta. Resilientit ihmiset suhtautuvat elämään avoimesti sekä myötätuntoisesti itseä ja muita kohtaan. Resilienssiä voidaan oppia myös yhteisöllisesti. Yhteisöllinen resilienssi on kykyä palautua äkillisistä ja odottamattomista, joskus jopa selittämättömistä, yhteisöä ja sen toimintaa kohtaavista haasteista ja kriiseistä. Yksi opetusyhteisöjen resilienssiä koettelevia haasteita on ollut koronakevät 2020…

Jatka lukemista

Turvallisempi tila verkossa

Osallistuin kevään 2020 aikana Tampereen yliopiston järjestämään Ylätaso –keskustelusarjaan verkossa. Sen tarkoituksena on etsiä erilaisia näkökulmia kasvatustieteiden perustaviin kysymyksiin. Itseäni on kiinnostanut erityisesti empatiaan, tietoisuustaitoihin ja ekososiaalisen sivistyskasvatukseen liittyvät alustukset, kysymykset ja keskustelut. Ylätason verkossa järjestettävät tapahtumat ovat olleet kaikille avoimia ja tarkoitettu yhteiseksi keskusteluareenaksi, jossa voi osallistua keskusteluun tai kuunnella, mitä muilla on sanottavanaan….

Jatka lukemista

Aivojen peilisoluja treenaamaan

Hiljainen pohdiskelu ja itsen kuuntelu harjoittavat itsetutkiskelua. Tällaisena voivat toimia tietoisuustaidot, joita opetetaan jo monessa oppilaitoksessa. Tietoisuustaitojen on todettu parantavan keskittymistä ja rauhallista oppimisilmapiiriä. Tietoisuustaidot ovat niin kutsuttuja pehmeitä taitoja, joita ovat empatiataidot, vahvuusperustaisuus ja vuorovaikutustaidot. Tietoisuustaitojen harjoittaminen vahvistaa oma sisäisen tekijyyden havainnointia. Se on kehon ja mielen, koettujen tunteiden ja aistimusten kanssa olemista sellaisena…

Jatka lukemista

Työn imu ja flow

Tämän blogin edellisessä kirjoituksessa pohdin lomaltapaluun ahdistusta ja negatiivista ajattelua. Koska moninäkökulmaisuus on yksi tärkeä arvoni työssäni, vaihdan nyt näkökulmaa kohti työn imua ja sen ankkureita. Tarmoa, työnäkyä ja tulevaisuusvisioita –täydennyskoulutushankkeen koulutuksissa on usein pohdittu työn merkitystä sekä työn tekemisen ankkureita. Mutta mitä työn imu oikein on ja liittyykö se edellä mainittuihin? Koronakevään jälkeinen kesä…

Jatka lukemista

Jos lomaltapaluu on negatiivista, se on

Olemme jälleen siinä kohtaa kesää kun iltapäivälehdet ja sosiaalinen media kilpailevat houkuttelevimmasta klikkiotsikosta: lomaltapaluu ahdistaa ja työn aloittaminen on vaikeaa kesäloman jälkeen. Toimittaja Anna Perho pitää lomaltapaluuahdistusta opittuna asiana koska kesäloman ”ikuinen lauantai” ei voi jatkua loputtomiin. Ahdistus loman jälkeen on normaalia, mutta sen hyväksyminen voi olla vaikeaa. Tällöin voimme hyödyntää esimerkiksi negatiivisen ajattelun elämänasennetta,…

Jatka lukemista

Tietoisuustaitoja ja runoja

Tiedostava ja voimauttava työote –koulutuksessa tarkasteltiin voimautumisen mahdollisuuksia sisäisen dialogin menetelmällä ja tutustuttiin työssäjaksamista tukeviin menetelmiin, kuten tietoisuustaitoihin. Näitä taitoja otettiin haltuun kokemuksellisen oppimisen kautta. Tietoisuustaitojen harjoittamisen taustalla olevaan teoriaan tutustuminen neurotieteen näkökulmasta syvensi ja motivoi itsenäisen harjoittelun aloittamista. Kesäkuussa päättyneen koulutuksen kolmannessa webinaarissa teimme runorentoutuksen, joka yhdisti tietoisuustaitoja ja taidetta. Runo oli Ulrich Schafferin….

Jatka lukemista

Oppiminen ja pohdiskelu edistävät palautumista

Koronakevään poikkeukselliset olosuhteet sekä huolet terveydestä ja toimeentulosta ovat voineet synkentää ajattelua ja mielialaa. Epävarmuus on voinut tuntua levottomuutena ja turvattomuuden tunteena. Kesään siirryttäessä on alettu puhumaan myös palautumisesta poikkeuksellisen ajan ja kokemuksen jälkeen. Sille tulee nyt enemmän tilaa mielissämme, kun koronarajoituksia purettu ja ihmisten liikkuminen on vähemmän säädeltyä. Kuluneen kevään etätöiden tekeminen on voinut…

Jatka lukemista