Haussa työn inspiraatiota, tukea ja tarmoa! Mitä ihmettä on selektiivinen tunnollisuus?

Alkaako lause ”muutos on jatkuvaa” jo ärsyttää? Vai iskikö ähky ammatillisen koulutuksen reformin jälkeen? Onko tehokkuusajattelu kestävällä pohjalla? Hakeeko ammatillinen erityisopetus ja erityisopettaja paikkaansa ja toimintatapoja? Vai olisiko vain hyvä pysähtyä hetkeksi ja ottaa aikaa työasioiden ja suurten kokonaisuuksien jäsentämiseen?

Varoitus: pitkiä lauseita edessäpäin (jos et jaksa lukea, hyppää seuraavaan kappaleeseen). Ammatillista erityisopetusta on määriteltävä uudelleen yhteiskunnan ja pedagogiikan toimintaehtojen muuttuessa. Opetushenkilöstöltä edellytetään uudenlaista ymmärrystä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden asemasta, tarpeista ja tuen toteutuksesta. Erityinen tuki osana opettajan työtä edellyttää muutosjoustavuutta, uudistavaa osaamista ja valmiutta monimuotoiseen työnkuvaan. Laadukkaiden oppimisprosessien ohjaamiseen tarvitaan menetelmäosaamista ja tietoa opiskelumotivaatioon ja sitoutumiseen vaikuttavista tekijöistä. Opetustyöhön kytkeytyy myös kansainvälisiä kehittämishankkeita, joissa tarvitaan kulttuurisensitiivisyyttä, kansainvälistä osaamista ja kielitaitoa. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisen osaamistarpeet ovat nousseet esiin asiakastapaamisissa sekä järjestämissämme koulutuksissa.

Tarmoa, työnäkyä ja tulevaisuusvisioita –hankkeessa laajennamme ymmärrystä erityisestä tuesta yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja kansainvälisenä toimintana sekä kehitämme opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisen edistämisessä. Kokemuksellisuus, verkostoituminen ja jakaminen ovat keskiössä. Tämä blogimme tulee toimimaan hyvien käytänteiden esittelyalustana, kokemusten jakamisen ja tulosten esittelyn väylänä. Siten blogimme tukee koulutuksiin osallistuvien oman työn reflektointia, vertaistukea ja inspiroi oman työn kehittämisessä. Muutosten kohtaamiseen voi opetella armollisuutta omaa itseä kohtaan. Tutustumme myös niin kutsuttuun selektiiviseen tunnollisuuteen ja sen mahdollisuuksiin omassa työssä.

Hanke ja sen koulutukset on suunniteltu ammatillisen erityisopetuksen kentällä toimivien tarpeisiin. Olet sydämellisesti tervetullut Tarmoa, työnäkyä ja tulevaisuusvisioita –hankkeen koulutuksiin! Lue lisää tästä.

Ystävällisin terveisin,

Jari Karttunen, lehtori, JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

P.S. Lisää selektiivisestä tunnollisuudesta muun muassa Keskisuomalaisen jutusta tästä.