Tanssivan oppilaitospastorin työn ytimessä ovat yhdessä tekeminen, yhteisöllisyys ja osallistaminen

Tarmoa-blogissa esittelemme myös oppilaitosten erilaisissa tehtävissä toimivia, jaamme erityisen tuen hyviä käytäntöjä ja kokemusperäistä tietoa. Ensimmäisenä henkilöesittelyssä on vastikään vs. oppilaitospastorina aloittanut Sanna Kauppinen. Hänen toiminta-alueenaan ovat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Ammattiopisto Luovi ja Karelia Ammattikorkeakoulu. Viisi Riverian opiskelijaa on juuri lähtenyt Kazaniin, WorldSkills-kilpailuun, joka on joka toinen vuosi järjestettävä nuorten kansainvälinen ammattitaitokilpailu. Sanna Kauppinen on…

Jatka lukemista

Mitä positiivinen psykologia on ja mitä se ei ole?

Tärkeä kysymys, johon Sanna Wenström Oulun ammattikorkeakoulusta on tehnyt alla olevan kuvan. Sanna Wenströmiä lainaten ”Positiivinen psykologia toteutuu aina SEKÄ arvojen ja ajattelun ETTÄ toiminnan ja vuorovaikutuksen tasolla. Jokaisella on vastuu myönteisestä toiminnasta, joka lähtee omasta itsestä. Myönteinen tominta ja vuorovaikutus edistävät myönteisiä tunteita, joilla puolestaan on voimavaroja vahvistava vaikutus. Voimavarat ja myönteisyys vahvistuvat, tarttuvat…

Jatka lukemista

Oppijan oikeus – opettajan taito

Olen mukana Oppijan oikeus – opettajan taito –hankkeessa, jossa vastataan siihen opettajien osaamistarpeen muutokseen, joka kumpuaa uudesta lukiolainsäädännöstä ja ammatillisen koulutuksen reformista. Näkökulmana on erityisesti opiskelijan oikeus saada erityistä tukea ja ohjausta. Tärkeitä kysymyksiä -ja vielä tärkeämpää on saada kokemusperäistä tietoa kentällä toimivilta ammatillisen koulutuksen erityisen tuen tehtävissä toimivilta. Toimitko sinä erityisen tuen tehtävissä ammatillisessa koulutuksessa? Pyydän sinua…

Jatka lukemista

Myönteistä ajattelua harjoittelemaan!

Heinäkuu on Suomen ”virallinen” kesäkuukausi, joten nyt jo moni on oletettavasti palannut kesälomilta töihin. Työyhteisöissä vahvistetaan ehkä yhteisiä toimintatapoja ja sitoutetaan henkilökuntaa uusiin käytänteisiin. Mutta aina voi innovoida itsekin esimerkiksi tekoja ja rutiineja myönteisen ajattelun ylläpitämiseksi –siitä näet hyötyvät kaikki läheiset. Ja koska syksyn pimeät aamut joka tapauksessa jossain vaiheessa meille saapuvat: silloin myönteisen ajattelun…

Jatka lukemista

Entäpä jos töihin palaamisen tuleekin hieman ahdistaa?

Iltapäivälehdet ja sosiaalinen media syytävät nyt juttuja lomaltapaluun ahdistuksesta ja työn aloittamisen vaikeudesta lomien jälkeen. Ainakin yksi terveydenhuollon kaupallinen toimija markkinoi maksullisia palvelujaan lomaltapaluuahdistuksen helpottamiseksi. Työn aloittamisen kitkasta voimme löytää myös jotain hyvää: uuden oppimiseen ja oivaltamiseen liittyy usein kitkaa, vaikeuden tunne ja ajatuksia kykenemättömyydestä. Entäpä jos sallimmekin itsellemme, että lomalta töihin palaavalle saa tulla…

Jatka lukemista