Oppijan oikeus – opettajan taito

Olen mukana Oppijan oikeus – opettajan taito –hankkeessa, jossa vastataan siihen opettajien osaamistarpeen muutokseen, joka kumpuaa uudesta lukiolainsäädännöstä ja ammatillisen koulutuksen reformista. Näkökulmana on erityisesti opiskelijan oikeus saada erityistä tukea ja ohjausta. Tärkeitä kysymyksiä -ja vielä tärkeämpää on saada kokemusperäistä tietoa kentällä toimivilta ammatillisen koulutuksen erityisen tuen tehtävissä toimivilta.

Toimitko sinä erityisen tuen tehtävissä ammatillisessa koulutuksessa? Pyydän sinua vastaamaan 31.8.2019 mennessä tutkimukseemme Erityisen tuen ja ohjauksen toteuttamisesta ammatillisessa koulutuksessa. Aikaa vastaamiseen menee 15-20 minuuttia.

Linkki kyselylomakkeeseen: http://bit.ly/AEOtyonkuva2019

Tämä tutkimus on osa opetusministeriön rahoittamaa Oppijan oikeus – opettajan taito -hanketta. Erityinen tuki ja monialainen ohjaus toisella asteella opettajankoulutuksen kehittämiskohteena –hanketta, jota koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu. Ks. lisää: https://www.hamk.fi/projektit/oppijanoikeus/

Tämä kyselytutkimus on yksi hankkeen toimenpiteistä ja sen toteutuksesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa.

Tutkimuksella kerätään tietoa ammatillisessa koulutuksessa työskentelevien erityisopettajien tämänhetkisestä työnkuvasta ja heidän näkemyksistään erityisen tuen ja ohjauksen muutoksista ammatillisessa koulutuksessa. Olemme myös kiinnostuneita erityisopettajien näkemyksistä opettajankoulutuksen kyvystä vastata erityisen tuen ohjauksen ja uraohjauksen haasteisiin sekä erityisopettajankoulutuksesta ja sen kehittämistarpeista.

Tutkimuksella koottua tietoa käsitellään luottamuksellisesti. Tietoa hyödynnetään opettajankoulutuksessa erityisen tuen ohjauksen ja uraohjauksen kysymysten kehittämistyössä. Tietoa julkistetaan julkaisuissa, esitelmissä, opetuksessa ja kehitystyössä kuitenkin niin, että sinun henkilöllisyytesi ei tule esille. Tutkimusaineistoa säilytetään, käsitellään ja hyödynnetään hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Tutkimushankkeen tulokset tullaan raportoimaan keväällä 2020.

Suuri kiitos kaikista vastauksista jo etukäteen ja hyvää alkaneen viikon alkua!

Jari Karttunen

Lehtori, JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ps. Voit seurata Oppijan oikeus – opettajan taito –hanketta somessa:

Blogi: https://blog.hamk.fi/oppijanoikeus/
Facebook: Oppijan oikeus – opettajan taito
Twitter: @oppijanoikeus #oppijanoikeus