Mitä positiivinen psykologia on ja mitä se ei ole?

Tärkeä kysymys, johon Sanna Wenström Oulun ammattikorkeakoulusta on tehnyt alla olevan kuvan.

Sanna Wenströmiä lainaten ”Positiivinen psykologia toteutuu aina SEKÄ arvojen ja ajattelun ETTÄ toiminnan ja vuorovaikutuksen tasolla. Jokaisella on vastuu myönteisestä toiminnasta, joka lähtee omasta itsestä. Myönteinen tominta ja vuorovaikutus edistävät myönteisiä tunteita, joilla puolestaan on voimavaroja vahvistava vaikutus. Voimavarat ja myönteisyys vahvistuvat, tarttuvat ja kumuloituvat ja edelleen lisäävät myönteisen toiminnan todennäköisyyttä.”

Tarmoa-blogissa esittelemme hieman positiivisen psykologian mahdollisuuksia ja ulottuvuuksia. Toimitko ammatillisen koulutuksen erityisen tuen tehtävissä ja haluat pohtia ja kehittää osaamistasi myös positiivisen psykologian viitekehyksessä? Haluatko selkeyttää työnäkyäsi, tarvitsetko uusia menetelmiä ja vertaistukea? Kuinka välttää myötätuntouupumus? Ilmoittaudu mukaan Tarmoa, työnäkyä ja tulevaisuusvisioita –hankkeen Erityisesti yhdessä -aloituswebinaariin tästä. Kuulet lisää koulutuksista, joissa uudistat ja avarrat innovatiivisia lähestymistapoja ja menetelmiä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisessa ja kohtaamisessa. Lisäksi pääset rakentamaan omaa työrooliasi tulevaisuusorientoituneesti. Koulutusten aikana rakennetaan verkostoja sekä hyödynnetään kokemuksellista oppimista. Katso lisää tästä.

Positiivisin terveisin,

Jari Karttunen

Lehtori, JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu