Tanssivan oppilaitospastorin työn ytimessä ovat yhdessä tekeminen, yhteisöllisyys ja osallistaminen

Tarmoa-blogissa esittelemme myös oppilaitosten erilaisissa tehtävissä toimivia, jaamme erityisen tuen hyviä käytäntöjä ja kokemusperäistä tietoa. Ensimmäisenä henkilöesittelyssä on vastikään vs. oppilaitospastorina aloittanut Sanna Kauppinen. Hänen toiminta-alueenaan ovat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Ammattiopisto Luovi ja Karelia Ammattikorkeakoulu. Viisi Riverian opiskelijaa on juuri lähtenyt Kazaniin, WorldSkills-kilpailuun, joka on joka toinen vuosi järjestettävä nuorten kansainvälinen ammattitaitokilpailu. Sanna Kauppinen on iloinnut ammattiin opiskelevien valmentautumisesta niihin ja jännittänyt kotona Joensuussa kilpailun tuloksia. Oppilaitospastorin työ on moninaista ja moniulotteista. (Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Oppilaitospastori Sanna Kauppinen (vas.) yhdessä Riverian rehtori Esa Karvisen (kuvassa keskellä) ja Sannan kollega Markku perehdyttivät uusiin tehtäviin. Kuva: Anne Keränen. Lähde: Riveria Facebook.

Millaista työtä oppilaitospastori tekee?

” Työ on pitkälti läsnäoloa. Pyrin jalkautumaan paljon oppilaitoksissa. Koen tärkeäksi, että oppilaitospastori tulee tutuksi oppilaitoksissa ja saa siten opiskelijoiden ja henkilökunnan luottamuksen. Työssäni henkilökemiat ovat merkityksellisiä eli ihmiset usein miettivät kuka on luottamuksen arvoinen, kenelle voin puhua asioistani.  Minulta kysytään usein pitääkö olla kirkon jäsen, jotta voi tulla tapaamaan oppilaitospastoria. Vastaan tähän, että ei tarvitse, eihän me kirkkojenkaan ovilla kysytä kuka kuuluu kirkkoon ja kuka ei – kaikki ovat yhtä tervetulleita. Toivon, että ihmiset oppisivat ajattelemaan, että papin kanssa voi ja saa keskustella kaikesta maan ja taivaan välillä. ”

Monessa oppilaitoksessa oppilaitospastori on osa opiskelijahyvinvoinnin ryhmää –millaisessa tiimissä sinä teet töitä?

” Yleensä oppilaitos itse määrittelee mihin työntekijäryhmään tai yksikköön oppilaitospastori kuuluu. Toimin opiskelijahyvinvoinnin ja työyhteisön tukipalveluna  – jos vain suinkin voin ja saan. Katson, että resurssien pienentyessä ja henkilöstön kuormittuessa voin palvella tärkeänä osana tukipalveluja. Useissa oppilaitoksissa on alettu tehdä seurakunnan ja oppilaitoksen kesken kirjallisia sopimuksia yhteistyöstä, jota sitten myös tasaisin väliajoin arvioidaan ja päivitetään.

Koen usein, että teen työtä jolla on merkitystä. Myös koen kiitollisuutta siitä, jos voin olla apuna ja tukena, kulkea rinnalla vaikkapa läpi rankan ja koettelevan ajan. Ajattelen, että yksi ihmisen perusoikeus on saada olla hengellinen. ”

Olet tehnyt pitkään työtä nuorison parissa. Kuinka nuorten hyvinvointia tulisi tukea paremmin? Kuinka oppilaitospastori voi tukea henkilökunnan hyvinvointia?

” Vuodesta 2011 vuoteen 2017 toimin nuorisopappina, joten olen nähnyt nuoria monessa. Koen, että meille jokaiselle on tosi tärkeää saada tulla kohdatuksi, kuulluksi ja nähdyksi – se on perustarve. Aito kohtaaminen voimauttaa. Usein nuoret hakevat paikkaansa uudessa opiskelukaupungissa, oppilaitoksessa ja opiskelijaryhmässä. Tällöin tarvitaan turvallisia aikuisia.

Aina voi tapahtua mitä tahansa surullisia asioita. Toivon, että nuori tietää sen, ettei yksin tarvitse jäädä tunteidensa ja tuntemuksiensa kanssa jos ei halua. Myös keskeneräisyyden ja kunnioituksen teemat ovat tärkeitä: olla hyväksytty omassa keskeneräisyydessä ja kunnioittaa itseään ja muita siten, että se ei perustu mihinkään suoritukseen. Katson, että aikamme huutaa näitä. Arvokeskustelijana kirkon väellä on tärkeä tehtävä oppilaitoksissa ja tämä työ on myös koko henkilöstön tehtävä. Oppilaitospastori kohtaa ja kuuntelee myös henkilökuntaa siinä missä opiskelijoitakin. ”

Myönteinen ajattelu ja positiivinen psykologia on nyt monen mielenkiinnon kohteena. Millaisia asioita ne merkitsevät sinulle työssäsi?

” Ne ovat tosi tärkeitä! Huomasin jossain vaiheessa pitäessäni urheilurippikoulua, että näillä on suuri merkitys nuorille. Ajattelu, jossa sinä itsenäsi riität ja kelpaat ilmaan mitään suoritusta vaikka et saisi kultamitalia kaulaasi. Ihminen on sellaisenaan arvokas. Armo kuuluu kaikille! Siten tällainen ajattelu resonoi myös omassa työssäni kristinuskon viitekehyksessä – Psalmin 139 hengessä.”

Olet tanssiva pastori. Mitä hyvää tanssissa on hyvinvoinnille?

” Kosketus omaan kehoon on tärkeää. Kokonaisvaltaisuus tanssissa on merkityksellistä, sillä me olemme kehossamme koko ajan.  Kun tulin Joensuun seurakunnan palvelukseen vuonna 2011 sain työkavereiltani ja esimieheltäni paljon kannustusta viedä tanssia kirkkoon ja seurakuntaan. Katson, että tanssi on paitsi tapa olla, myös yksi työvälineeni, sillä hengellisyyteni on aina ollut kehollista.

Uudessa työssäni oppilaitospastorina en ole vielä kerennyt tanssimaan. Tiedän, että Riverian joulukirkko on tulossa: tanssin mielelläni siellä jos se on mahdollista. Olen jo bongannut musisoivia opettajia, joiden kanssa voisi tehdä yhteystyötä joulukirkon osalta. Siinäkin näkyy yhdessä tekeminen, yhteisöllisyys ja osallistaminen –elementit jotka ovat oppilaspastorin työn ytimessä.”

Täydennyskoulutushankkeemme on nimeltään Tarmoa, työnäkyä ja tulevaisuusvisioita. Mistä sinä ammennat näitä elementtejä?

” Läheisistä ja ihmisten kohtaamisesta koska se on molemminpuolista ja vastavuoroista. Uskosta ja hengellisyydestä. Liikkumisesta ja hiljaisuudesta. ”

Sanna Kauppista haastatteli Jari Karttunen JAMK Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Toimitko ammatillisen koulutuksen erityisen tuen tehtävissä? Haluatko selkeyttää työnäkyäsi, tarvitsetko uusia menetelmiä ja vertaistukea? Kuinka välttää myötätuntouupumus? Ilmoittaudu mukaan Tarmoa, työnäkyä ja tulevaisuusvisioita –hankkeen Erityisesti yhdessä -aloituswebinaariin tästä. Kuulet lisää koulutuksista, joissa uudistat ja avarrat innovatiivisia lähestymistapoja ja menetelmiä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisessa ja kohtaamisessa. Lisäksi pääset rakentamaan omaa työrooliasi tulevaisuusorientoituneesti. Koulutusten aikana rakennetaan verkostoja sekä hyödynnetään kokemuksellista oppimista. Katso lisää tästä.