Luottamus luo sitoutumista ja mahdollisuuksia erityisopettaja Pauliina Lapin työssä

Pauliina Lappi valmistui ammatilliseksi erityisopettajaksi vuonna 2017. Nyt hän opiskelee lähihoitajaksi. Elinikäisen oppimisen teema kulkee vahvana Pauliinan elämässä ja työssä.

“Me puhutaan niin paljon kokonaisvaltaisuudesta ja elinikäisestä oppimisesta. Nyt hoidan, hoivaan ja luon merkityksellisyyttä: taidereseptejä ja arjen koreografiaa turvallisen lääkehoidon ja perushoidon rinnalle. Onko meillä sellaista paikkaa missä tähän on tilaa? Tarvittaisiin lääkäri, joka jakaisi taidereseptejä ja ymmärtäisi taidereseptinä määrättävän lääkkeen voiman taiteessa! Kotihoito on hyvä ajatus, mutta menetelmät ja keinot puuttuvat. Erityisopetuksessa on mahdollisuus jo varhain lähteä tunnistamaan ihmisen tarpeita, ennakoida polkuja moniammatillisessa yhteistyössä. Pitäisi rakentaa polkuja ja taitoja jo elämänkaaren alkuvaiheessa omatoimisuuteen ja sen tukemiseen. Monilla on tunne-elämän traumaattisia kokemuksia. Puuttuu läsnäolo, kohtaaminen ja kosketus. Ei me tarvita terapiaa, vaan kohtaamista – kuinka sitä sitten opetetaan? MoWeArt on konsepti, jossa voin antaa palvelulupauksen. Sen resepti on helppo ja jaettavissa: koe, kohtaa, kosketa, reflektoi, sitoudu uuteen oppiin. Ole rohkea ja kohtaa itsesi, askel askeleelta”, Pauliina kertoo.

”Tulin eilen iltavuorosta ja ajattelin: niin paljon ikäihmisiä, jotka eivät ole saaneet tukea elämässään ajoissa, niin kuin nuoret saavat tänä päivänä.” Pauliina havainnoi tänä päivänä ikäihmisiä ammatillisen erityisopettajan linsseillä ja pitää sitä kokonaisvaltaisena ja koskettavana tapana katsoa oppimista, tukea ja elämää. Aikaisemmin opittu ja koettu ammatillisen erityisopettajan tieto ja taito nivoutuvat nyt elämänkaarityöhön, kohtaamisiin sekä arvokkaan, tasa-arvoisen ikääntymisen teemoihin. “Aion tehdä seuraavan taiteellisen teoksen elävästä ansioluettelosta sekä teoskonseptin testamentista. Nämä liittyvät elinikäiseen oppimiseen. Ajattelen, että elämä on yliopisto ja taide on opettaja. Muut menetelmät ovat vain apuvälineitä oivaltamiseen kokonaisvaltaisessa ja monitieteisessä ajattelussa. Tämä toteutuu vain oppilaitoksen ja organisaation yhteistyöllä, ei apurahalla”, Pauliina pohtii.

Pauliina Lappi kokee tekevänsä tulevaisuustyötä, johon yhdistyvät taide ja luovuus. Nämä tunnistetaan osaksi kokonaisvaltaista ilmiöoppimista ja hyvinvointia: “Näkemykseni on, että opettajankoulutuksen erityisen tuen kokonaisuuteen voitaisiin luoda uusi oppimisen ja opetuksen kokonaisuus. Siinä opettaja on ilmiö ja mahdollisuus, väylä toivoon. Tieto, taito ja toivo tulevasta sekä oman työn merkityksellisyys ovat olennainen osa hyvinvoivaa ja tasa-arvoista oppimista. On uskallettava olla rohkea ja luottaa opiskelijaan, luopua vallasta, annettava oikeat eväät oikea-aikaisesti. Lähihoitajan ydin on samanlainen kuin opettajankin; oikea lääke, oikea aika, oikea potilas, oikea annos ja oikea määrä tukea. Opettajalla oikea tieto, oikea taito, oikea aika ja oikea oivallus eli oppimisen polun varrelle tarjottavaa voimauttavaa oivaltamista ja moniammatillista yhteistyötä.”

Tapaamisemme lopussa Pauliina kertoo lähtevänsä katsomaan pilviä taivaalla. Hän kehottaa kuuntelemaan Katri-Helenan laulua Katson sineen taivaan, koska se vahvistaa katselukokemusta. Myös näistä elementeistä Pauliina ammentaa tarmoa, työnäkyä ja tulevaisuusvisioita.

Pauliina Lappi kuvattuna Pohjois-Suomen maisemassa. “Saan rohkeutta ja voimaa luonnosta”. Kuva: Salla Harju.

2 kommenttia

  1. Kypsää ja ammatillista ajattelua! Tuollaista tarvitaan enemmän ja myös ”poikkiammatillista” näkemistä. Ja viimeistään taiteellinen tapa nähdä asioita tasoittaa esille nousevat kuopat. Taiteellinen- käsite ei suinkaan merkitse häilyvää tai epämääräistä asioiden kehittelyä.

    • Kiitos Unto kommentistasi! Taiteellinen tapa voi olla tapa nähdä, tarkastella ja kyseenalaistaa asioita sekä luoda uusia yhteyksiä asioiden ja ihmisten välille. Siten se ei ole tiedon vastakohta, vaan toimii tiedon rakentamisessa. Ja kuten nostit esille, myös poikkiammatillisen ajattelun ja toiminnan tuki.