Reikäleipämallilla voit jäsentää omaa ajankäyttöäsi ja palautumistasi

YLE Uutiset raportoi syksyllä 2018 että puolet työikäisistä ei palaudu arjessaan riittävästi. Voit lukea uutisen tästä. Nyt syyskaudella 2019 voit ottaa käyttöösi vapaasti toteutettavan haasteen, jossa tarkkailet omaa palautumistasi ja ajankäyttöä työn, vapaa-ajan ja levon välillä.

Työ- ja elinkeinoministeriössä toteutettiin vuonna 2013 työhyvinvointivalmennus ”8+8+8” valmistelijoille (suunnittelijat, tarkastajat), avustajille ja sihteereille. Hankkeen nimi on lyhenne valmennuksen teemasta: 8 tuntia töitä, 8 tuntia vapaa-aikaa ja 8 tuntia lepoa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013)

Myös opetus- ja kasvatusalan mentoroinnissa ja koutsauksessa on hyödynnetty 8+8+8-mallia hyvinvoinnin tukena. Usein tälle mallille on annettu lempinimeksi reikäleipämalli, jolla kuvataan ympyrän muotoista kolmeen sektoriin jakautuvaa reikäleipää: yksi sektori työlle, yksi vapaa-ajalle, yksi unelle. Tällä mallilla voidaan visualisoida jos esimerkiksi työ ja siihen käytetty aika alkaa läikkymään yli työn sektorin rajojen. Jos näin käy, seuraa siitä usein palautumisen vaikeuksia ja tämä altistaa helposti työuupumukselle. Tällöin tulee tehdä jotain. Ja erityisesti muuttaa jotain. Ja huolehtia palautumisesta.

8+8+8-malli on viitteellinen. On aivan luonnollista, että kun työstä innostuu, voi siihen perustellusta syystä käyttää enemmänkin kuin kahdeksan tuntia. Mutta, mutta: innostuksesta tulee myös palautua ja antaa keho-mielelle muuta tekemistä.

Palautuminen on myös valintoja. Kirjailija ja valmennusyrittäjä Kaisa Jaakkola kertoo, että ihmisen voimavaroille käy ennen pitkää samoin riippumatta siitä, onko kokemamme kuormitus positiivista vai negatiivista. Myös valtava innostus työhön, itsensä toteuttamiseen ja kovatehoisiin harrastuksiin kuormittaa elimistöä. Kun palaudumme riittävästi, sekä fyysiset että psyykkiset akkumme latautuvat. (Jaakkola 2018)

Jos reikäleipämalli ei sovellu sinulle, voit katsoa työn, vapaa-ajan, levon ja palautumisen hyviä vinkkejä esimerkiksi Miia Huitin blogista. Jokainen meistä löytää oman tavan jäsentää edellä mainittuja: kokeilemalla, pähkäilemällä ja määrittelemällä omat henkilökohtaiset rajat. Kaiken keskiössä on omasta itsestä ja terveydestä huolehtiminen – siitä kannattaa ottaa vastuuta!

Alkaneen lokakuun terveisin,

Jari Karttunen

Toimitko ammatillisen koulutuksen erityisen tuen tehtävissä? Haluatko selkeyttää työnäkyäsi, tarvitsetko uusia menetelmiä ja vertaistukea? Kuinka välttää myötätuntouupumus?  Tule koulutuksiimme , joissa uudistat ja avarrat innovatiivisia lähestymistapoja ja menetelmiä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisessa ja kohtaamisessa. Lisäksi pääset rakentamaan omaa työrooliasi tulevaisuusorientoituneesti. Koulutusten aikana rakennetaan verkostoja sekä hyödynnetään kokemuksellista oppimista. Katso lisää.

Lähteet:

Jaakkola Kaisa 2018. Onko sinunkin arjessasi liikaa kuormitusta? Kaisa Jaakkolan 5 taitoa palautumiseen. Saatavissa: http://www.magnesiafestival.com/blog/2018/6/18/palautuminen-kaisa-jaakkola

Työ- ja elinkeinoministeriö 2013. TEM:n valmistelijoille, avustajille ja sihteereille suunnattu työssä jaksamisen hanke 8+8+8. Saatavissa: https://www.valtiokonttori.fi/hanke/temn-valmistelijoille-avustajille-ja-sihteereille-suunnattu-tyossa-jaksamisen-hanke-888/