Kokeilunhalua, näkemyksellisyyttä, toisilta oppimista ja vertaistukea

JAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun yliopettaja Maija Mäkinen kirjoitti Helsingin Sanomissa 4.10.2019 otsikolla Ammatillisen koulutuksen tukipalvelut eivät saa jäädä oppilaitosten hyväntahtoisuuden varaan. Mäkinen nostaa kirjoituksessaan esille ammatillisen koulutuksen vuoden 2017 alusta voimaan tulleen lainsäädännön ja sen pohjautumisen koulutusten järjestäjien autonomiaan muun muassa tukipalvelujen järjestämisessä. Voit lukea kirjoituksen tästä.

Nykyisellään erityinen tuki on kaikkien vastuulla oppilaitoksessa. Vanhassa lainsäädännössä ammatilliset oppilaitokset velvoitettiin laatimaan eritysopetuksen suunnitelma, jossa tuli kuvata tuen järjestämisen prosessi ja myös tukea antava henkilöstö, sen vastuut ja tehtävät. Nyt on toisin.

Mäkinen kirjoittaa, että valitettavan moni ammatillinen oppilaitos ei kuitenkaan laadi kattavaa ja selkeää, koko oppilaitosyhteisöä velvoittavaa tuen järjestelmää vaan jättää vastuun yksittäisten toimijoiden varaan. Korkeimmat opetusviranomaiset maassamme eivät enää velvoita tuen suunnitelmallisuuteen ja tasalaatuisuuteen, vaan luottavat oppilaitosten ymmärrykseen.
Ammatillisen koulutuksen kentällä jo olemassa oleva erityisen tuen osaaminen, tietämys ja näkemyksellisyys on monessa oppilaitoksessa jäänyt vajaakäytölle siitäkin huolimatta että erityinen tuki on kaikkien vastuulla oppilaitoksessa. Maija Mäkinen kirjoittaa edelleen, että aiemmin tuki perustui suunnitelmallisuuteen, tuen koordinointiin ja eri toimijoiden selkeään työnjakoon ja vastuuseen.

Ammatillinen koulutus perustuu ammattipedagogiikkaan sekä erityiseen tukeen, joka pohjautuu pedagogisiin menetelmiin ja ratkaisuihin. Ammatillinen koulutus on monelle se oikea vaihtoehto kun haluaa opiskelulta toiminnallisuutta, käsillä tekemistä ja käytännön läheisyyttä. Uudistuneessa ammatillisessa koulutuksessa työelämä ja työpaikoilla tapahtuva oppiminen ovat yhä tiiviimmässä yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Tähän tarvitaan erityisen tuen osaamista sekä pedagogisten ja yksilöllisten käytänteiden luomista ja edelleen kehittämistä. Tarvitaan myös opettajien kokeilunhalun vahvistamista, näkemyksellisyyttä, toisilta opetusalan ammattilaisilta oppimista sekä vahvistavaa vertaistukea. Yksi mahdollisuus tähän on Tarmoa-hankkeen täydennyskoulutuksiin osallistuminen. Katso lisää tästä.

Parhain terveisin,
Jari Karttunen
Lehtori
JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu