Erityisopettajan voinnin etäolohuone alkaa 20.4. -ilmoittaudu koulutukseen!

Joukkuehenki, Koheesio, Yhdessä, Sukupolvien, Perhe

Takana kaksi viikkoa etäopetusta ja poikkeuksellisia järjestelyjä. Miten erityinen tuki näyttäytyy nyt? Muun muassa tätä pohdittiin erityisopettajan etäolohuoneessa keskiviikkona 1.4.2020. Opettajakorkeakoulun yliopettaja Maija Mäkinen alusti muutoksessa toimimisesta sekä herätteli keskustelua hyvän oppimisen edellytyksistä. Yksi näistä on vahva emotionaalinen perusta, johon sisältyy opiskelumotivaatio, positiivinen käsitys itsestä oppijana ja psyykkinen energia. Erityisopettaja on myös etäopetuksessa näiden asiantuntija.

 

Erityisopettajan etäolohuoneet ovat pysähtymisen paikkoja, jossa erityisen tuen parissa toimivat pääsevät keskustelemaan ratkaisukeskeisesti mieltä askarruttavista asioista. Jos sinua kiinnostaa syventää ja laajentaa omaa työnäkyäsi osallistumalla koulutukseen ja kysyä kuinka voit tässä ja nyt, katso 20.4. alkava Erityisopettajan voinnin etäolohuone. Tämä kolmen opintopisteen koulutus paneutuu erityisen tuen tämänhetkisiin haasteisiin. Kehitämme ja jaamme yhdessä näkökulmia erityisopettajan työnäkyyn, hyvinvointia ylläpitäviin strategioihin, hyvinvoinnin tukemiseen sekä ammatillisen erityisopetuksen prosesseihin. Itseäni koulutuksessa kiinnostaa suuresti muun muassa tietoisuustaitojen opettelu ja kuinka siirtää niitä opetustyöhön. Saamme tähän asiantuntevaa tietoa Ammattiopisto Liven asiantuntijalta. Tietoisuustaidot perustuvat aivotutkimukseen: etuaivolohkon ja parasympaattisen hermoston aktivointiin. Tärkeitä taitoja tässä ja nyt!

 

Tämän kirjoituksen alussa oleva kuva haastaa pohtimaan kuinka tukea yhteisöllisyyttä ja yhteyttä etäopetuksessa.Erityisopettajan voinnin olohuoneessa tutustumme myös kokemukselliseen ja keholliseen oppimiseen tietoisuustaitojen soveltamisessa sekä erityisen tuen toimijan sovellus- ja merkitysorientaation vahvistamiseen etäopetuksessa. Koulutuksen tavoite on tuoda arkeen ja työhön lisää, ei viedä energiaa ja voimavaroja. Siksi sisällöt on rakennettu niin, että kukin osallistuja voi syventää ja laajentaa omaa osaamistaan voimavarakeskeisesti ja työssäjaksamisen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tervetuloa mukaan!

 

Jari Karttunen