Soittolistasta tukea aloittamiseen ja edistymiseen

Kuva: PixabayMusiikki on olennainen osa ympäröivää kulttuuriamme. Musiikin hyvinvointivaikutuksista on enenevässä määrin tutkimuksia, joissa on saatu näyttöä musiikin vaikuttavuudesta ja hyödyllisyydestä kognitiiviseen toimintakykyyn.

Aivotutkimuksessa on paljon tuloksia musiikin vaikuttavuudesta. Niissä on todettu muun muassa, että musiikissa on erittäin voimakas lataus ja tämä aktivoi useita aivojen alueita. Musiikin kuuntelemisella ja laulamisella on todettu rauhoittava ja levollisuutta lisäävä vaikutus. Käypä hoito –suosituksissa musiikkia suositellaan käytösoireisen muistipotilaan lääkkeettömäksi hoidoksi, samoin keinoksi aikuisille ja nuorille arjen hallinnan parantamiseksi.

Yksi Erityisopettajan voinnin etäolohuone –koulutuksessa esillä ollut musiikin käyttötapa opetuksessa on ”Fiilisten soittolista”. Tämä tarkoittaa oman olon ja tulokulman ilmaisua musiikkikappaleella, joka tulee mieleen tai parhaiten kuvaa omaa oloa. Tällaisten soittolistojen kokoaminen auttaa myös tutustumaan vastapuoleen ja toimii hyvänä keskustelunaloittajana tai jäänmurtajana. Soittolistojen kokoaminen onnistuu myös etäoppimisessa.

Ajankohtaisen soittolistan on tehnyt myös Verohallinto. Final countdown –niminen lista on laadittu voimauttamaan veroilmoituksen aloittamiseen ja tekemiseen, kun ilmoituksen takaraja lähestyy. Tätä ideaa voi soveltaa myös oppimiseen: kokoa soittolista yhdessä opiskelijoiden kanssa tukemaan oppimista ja oppimistehtävissä edistymistä.

Soittolistan ideaa voi soveltaa erilaisille kohderymille: voit yhdessä opiskelijoiden kanssa tehdä listan elokuvista, meemeistä tai hymiöistä, jotka kuvastavat senhetkistä oloa tai tulokulmaa.

Luettavaa:

Käypä hoito 2017. Keinoja aikuisille ja nuorille arjen hallinnan parantamiseksi ja ADHD-oireiden hallitsemiseksi. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Helsinki.  https://www.kaypahoito.fi/nix02460

Parhain terveisin,
Jari Karttunen
Lehtori
JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu