Resilienssiä ja taidetta

Tänään kävelin teatterirakennuksen ohi ja huomasin, kuinka kaipaan olla teatterisalin yleisössä hengittämässä ja aistimassa esitystä. Nyt huomaan, että taide ja taidekokemukset jääneet vähälle koronakevään aikana. Eikä ihme: teatteriin ei ole ollut menemistä.

Kuinka sitten etäopetuksessa? Taidetta ja kulttuuria on opiskeltu eri tavoin: kotona tekemällä, elokuvia katsomalla ja virtuaalisia oppimisympäristöjä rakentamalla. Monet taidelaitokset ovat tarjonneet verkossa verkkokursseja ja taidekierroksia. Taideopettajat ovat olleet innovoimassa osallistavia ja taidelähtöisiä menetelmiä etäoppimiseen.

Taideyliopiston tutkimuskeskuksen johtaja Kai Lehikoinen kirjoittaa, että taiteisiin osallistuminen voi vahvistaa resilienssiä. ”Taiteelliselle toiminnalle keskeinen useiden ratkaisuvaihtoehtojen kokeilu voi auttaa yksilöä ajattelemaan joustavasti omaa tilannettaan ja siten löytämään ongelmiinsa vaihtoehtoisia ratkaisuja”, Lehikoinen jatkaa.

Koronkevääseen ja etäoppimiseen on liittynyt epävarmuutta, epätietoisuutta ja hämmennystäkin. Kai Lehikoinen korostaa, että taiteellinen toiminta voi vahvistaa rohkeutta ja kärsivällisyyttä kuten myös epävarmuuden ja epäonnistumisen sietämistä. Taiteella ja taidetoiminnalla on ollut koronakeväänä tärkeä paikka vahvistamassa opiskelijoiden minäpystyvyyttä ja tulevaisuususkoa.

Uskallan kuitenkin väittää, että taide on itselleni enemmän kuin resilienssiä vahvistavaa toimintaa. Se on dialogisuutta taideteoksen ja oman itseni välillä. Näyttelijä Katja Kiuru on kirjoittanut tietokirjan näyttelemisestä. Hänen mukaansa teatterin tehtävä on ihmisen esittäminen. Kun kävelin teatterirakennuksen ohi, oivalsin, että kaipaan olla katsomossa mukana ja elämässä tuota ihmisen ja ihmiselämän esittämistä!

Toukokuussa 2020 alkanut Tiedostava ja voimauttava työote –täydennyskoulutus on osa Tarmoa, työnäkyä ja tulevaisuusvisioita –hanketta. Koulutuksen voimauttavia teemoja ovat muun muassa tietoisuustaidot ja toiminnalliset menetelmät. Ja tietenkin taide.

 

Jari Karttunen

Lehtori

JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

Luettavaa

Kiuru Katja 2017. Palasina ja kokonaisena. Ihminen näyttämöllä. Kirjapaja.

Lehikoinen Kai 2020. Taidetoimintaan osallistuminen voi vahvistaa kykyä toipua vastoinkäymisistä ja jatkaa elämää. https://www.osallisuusmedia.fi/kai-lehikoinen-taidetoimintaan-osallistuminen-voi-vahvistaa-kykya-toipua-vastoinkaymisista-ja-jatkaa-elamaa/

 

Photo by Kyle Head on Unsplash