Saavutettavia oppimismateriaaleja

Tiesitkö, että Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102 verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta velvoittaa, että kaikkien julkisen sektorin elinten verkkosivujen, mobiilisovellusten sekä internetissä saatavilla olevien pöytäkirjojen sekä tiedostojen on oltava saavutettavia viimeistään syyskuuhun 2020 mennessä.

Direktiivi koskee periaatteessa julkista sektoria. Kuitenkin EU-komissio neuvoo jäsenvaltioitaan ulottamaan sen vaatimukset kaikkiin yleishyödyllisiin palveluihin, joita ovat muun muassa lastenhoito, terveyspalvelut, liikennepalvelut ja viestintäpalvelut. Meillä Suomessa laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta toteuttaa direktiivin vaatimukset.

Kevään 2020 nopea siirtymä etäopetukseen sai aikaan sen, että erilaisille oppimisalustoille tehtiin vauhdilla kuva- ja äänitiedostoja sekä virtuaalisia oppimisympäristöjä. Myönteistä on se, että kevään aikana avointen verkko-oppimisympäristöjen ja –materiaalien määrä on lisääntynyt. Direktiivi 2016/2102 tarkoittaa, että videoissa ja äänessä on oltava tekstitykset syyskuun 2020 loppuun mennessä. Nyt kesällä onkin ajankohtaista pohtia kuinka tämä huomioidaan kun oppimismateriaaleja kehitetään saavutettavimmaksi. Ja tarttua toimeen heti uuden lukuvuoden alkaessa. OHO –hankkeessa on tuotettu kaikille avoin Yhdenvertainen toimintaympäristö –verkkokurssi. Suosittelen siihen tututustumista.

 

Jari Karttunen

Lehtori

JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

Luettavaa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2102

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306

OHO! Yhdenvertainen toimintaympäristö –verkkokurssi. https://moodle.amk.fi/course/view.php?id=366

Verkkosivujen saavutettavuus palvelee kaikkia. Lianatech.fi.

https://www.lianatech.fi/tutustu/blogi/verkkosivujen-saavutettavuus-palvelee-kaikkia.html

 

 

Kuva cris renma Pixabaystä