Erityisopettajien kokemuksia ja havaintoja etätyöstä

Koronakevään nopea siirtymä etäopetukseen muutti ammatillisten erityisopettajien työtä. Luulisi, että maaliskuusta toukokuuhun jatkunut etätyöskentely olisi tuottanut rutiineja ja hyviä käytänteitä. Kuitenkin vielä kesäkuun alussa kuulen opettajan sanovan: ”Onhan tämä hieman outoa esiintyä kameralle kun täällä verkossa ei näe kokonaisia ihmisiä”.

Tarmoa, työnäkyä ja tulevaisuusvisioita –täydennyskoulutushankkeen Erityisopettajan voinnin etäolohuone koulutuksessa syntyi yhteiskirjoitus kevään etäopetuksen kokemuksista ja erityisestä tuesta. Kirjoituksessa tarkastellaan digiloikan ja etäopetuksen tarjoamia mahdollisuuksia sekä niiden rikastamista.

Mitä sitten on opittu? Ainakin se, että etäyhteyksin toimittaessa erityisopettajan työssä tulee ottaa uudenlaista vastuuta työ- ja vapaa-ajan rajoista. Haasteeksi on voinut muodostua esimerkiksi sopivan etätyötilan löytyminen omassa kodissa tai se, että läheiset tekevät töitä tai opiskelevat saman katon alla. Tällöin rauhallisen työskentely-ympäristön löytäminen on voinut olla haasteellista, puhumattakaan työergonomiasta. Koronakeväänä ohjattavien opiskelijoiden aikataulut ovat saattaneet muuttua moneen otteeseen. Myös tästä syystä erityisopettajan työ ja oppimisen tuen suunnittelu on voinut ”valua” myös vapaa-ajalle.

Verkossa työskentely on eri tavalla kuormittavaa kuin opetus oppilaitoksessa. Siksi taukojen tärkeys korostuu ja eritoten yksilön vastuunotto niistä. Jotkut toimijat ovat ottaneet tauotuksen avuksi erilaisia sovelluksia, jotka muistuttavat taukojen paikoista työpäivän aikana. Videovälitteiselle opetukselle ei välttämättä ole ollut hyviä käytänteitä. Siksi on ollut tärkeää luoda verkkotyöskentelylle säännöt – tai etiketti esimerkiksi mikrofonin ja videokuvan käytölle.

Tietoisuustaitojen merkitys ammatillisen erityisopettajan työn tukena on tärkeä teema. Artikkelin kirjoittajat nostavat esille erityisopettajan oman toimintakyvyn ylläpitoon ja työssäjaksamiseen liittyviä kysymyksiä.  Resilienssi ja tietoisuustaitojen haltuunotto toivat lisää jaksamista ja työnäkyä sekä kutsuivat rauhoittumaan epävarmuuden ja paineiden keskellä.

Artikkeli syntyi kouluttajan ja kuuden koulutukseen osallistujan yhteiskirjoittamisreflektion tuotoksena. Se perustuu täydennyskoulutuksen sisältöihin ja teemoihin sekä kirjoittajien koulutuksen aikana tekemiin havaintoihin ja keskusteluihin. Mitä muuta sitten on opittu etäopetuksesta? Paljon. Kannattaa lukea koko artikkeli erityisopettaja.fi –julkaisusta.

 

Jari Karttunen

Lehtori

JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

Luettavaa

Karttunen J., Rinkinen S-M., Harju M., Pehkonen K., Helle A., Peltonen A. ja Lehtolainen S. 2020. Erityinen tuki ja etäopetus. Erityisopettaja.fi. https://erityisopettaja.fi/erityinen-tuki-ja-etaopetus

 

Photo by Chris Montgomery on Unsplash