Tietoisuustaitoja ja runoja

Tiedostava ja voimauttava työote –koulutuksessa tarkasteltiin voimautumisen mahdollisuuksia sisäisen dialogin menetelmällä ja tutustuttiin työssäjaksamista tukeviin menetelmiin, kuten tietoisuustaitoihin. Näitä taitoja otettiin haltuun kokemuksellisen oppimisen kautta. Tietoisuustaitojen harjoittamisen taustalla olevaan teoriaan tutustuminen neurotieteen näkökulmasta syvensi ja motivoi itsenäisen harjoittelun aloittamista.

Kesäkuussa päättyneen koulutuksen kolmannessa webinaarissa teimme runorentoutuksen, joka yhdisti tietoisuustaitoja ja taidetta. Runo oli Ulrich Schafferin. Jaan sen tässä:

 

Minä uskallan olla se ihminen, joka olen:

keskeneräinen, mutta kuitenkin onnellinen,

oudon edessä epävarma

ja kuitenkin tiedonhaluinen,

joskus ratkaisujen edessä pelokas,

hämmentynyt ajatusten paljouden keskellä,

ja kuitenkin

myös pienistä yksityiskohdista haltioitunut.

Vielä paljon muutakin minä olen,

jotain, mitä ei aina osaa kuvailla.

Minä uskallan katsoa itseäni,

rakastaa itseäni sellaisena kuin olen.

Ja antaa myös muiden nähdä minut tällaisena,

rakastetaan minua sitten tai ei.

(Ulrich Schaffer)

 

Runorentoutuksessa tarjoutuu mahdollisuus havainnoida omaa kehoa samalla kun kuuntelee runoa. Runo päätyttyä kuunnellaan, todetaan ja havainnoidaan kehoa. Koko harjoituksen ajan opetellaan nykyhetkeen ankkuroituvaa tietoisuuden tilaa, jossa vältetään arvostelua ja arviointia. Jokainen mieleen tuleva havainto, ajatus, tunne ja aistimus otetaan vastaan ja hyväksytään sellaisena kuin se on. Tietoisuustaito on siten enemmän olemista itsen kanssa kuin tekemistä.

Tiedostava ja voimauttava työote –koulutuksessa pohdimme myös negatiivisen ajattelun mahdollisuuksia. Koulutus on osa Tarmoa, työnäkyä ja tulevaisuusvisioita –hanketta, jonka kohderyhmänä on erityisen tuen tehtävissä työskentelevä ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Runorentous sopii hyvin kesäaikaan. Runojen asemesta voi kuunnella podcast-tallenteita esimerkiksi Yle Areenassa, jossa Päivän mietelause on toimittajan valitsema lyhyt teksti, joka tarjoaa kuuntelijalle monenlaisia mielleyhtymiä. Samalla se on oiva tapa tutustua kirjallisuuteen. Kuunneltava podcast toimii kuten runorentoutus: tapana pysähtyä, kuunnella ja havainnoida omaa kehoa.

Ulrich Schafferin runon myötä toivotan kaikille hyvää kesää. Tarmoa-blogi on lomalla heinäkuun ja palaa jälleen aktiiviseksi elokuun alussa. Aurinkoa, lepoa, palautumista ja mielen kimmoisuutta toivottaen,

Jari Karttunen

Lehtori

JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

Luettavaa

Päivän mietelause. Yle Areena. https://areena.yle.fi/audio/1-2316565

 

Photo by Jr Korpa on Unsplash