Mallinnus tukemaan erityisen tuen toteuttamista etäoppimisessa

Maaliskuussa 2020 Suomi pysähtyi koronapandemian vuoksi ja oppilaitokset siirtyivät antamaan etäopetusta. Nopea siirtymä loi hetkessä uusia haasteita ammatillisen koulutuksen erityisen tuen toimijoille. Haasteeksi muodostui myös etänä toteutettu erityinen tuki, josta oli vähän aiempaa kokemusta. Niinpä monet opettajat ja ohjaajat alkoivat kehittää erityistä tukea etäopiskeluun. Haasteiden ratkomisesta syntyi oppilaitoksiin uusia mallinuksia erityisen tuen toteuttamiseen. Mallinnus voi…

Jatka lukemista

Opettajuus ja positiivinen ajattelu

Olemme useissa Tarmoa, työnäkyä ja tulevaisuusvisioita –hankkeen koulutuksissa pohtineet positiivista pedagogiikka sekä sen merkityksiä ja mahdollisuuksia erityisopettajan työssä. Positiivista pedagogiikkaa eli positiivisen psykologian hyödyntämistä opetustyössä on tutkittu myös Suomessa. Näistä viimeisin on Sanna Wenströmin väitöstutkimus innostuksesta eteenpäin vievänä voimana ammatillisen koulutuksen opettajan työssä. Wenström korostaa, että pedagogiikka toteutuu täysimääräisesti vasta kun se läpileikkaa oppilaitostyöyhteisön kaikki…

Jatka lukemista

Unettomuus voi olla kutsu parempaan uneen

Keväällä 2020 toteutettu täydennyskoulutus Erityisopettajan voinnin etäolohuone pohti etäopetuksen ja –oppimisen tuomia haasteita erityisen tuen toimijoiden työssä. Merkittäviä teemoja olivat muun muassa työn kuormittavuus, uusien toimintatapojen haltuunotto ja erityisen tuen uudet toteutustavat. Monen koulutukseen osallistuneen erityisopettajan huolena oli työ ”valuminen” vapaa-ajalle kun koronakevään siirtymä etäopetukseen tapahtui yllättäen ja varsin nopealla aikataululla. Tähän oli ainakin kaksi…

Jatka lukemista

Yhteisöllistä resilienssiä kasvattamaan

Resilienssillä tarkoitetaan psyykkistä ominaisuutta selvitä vaikeuksista, käsitellä haasteita, muutoskykyisyyttä ja kimmoisuutta. Resilientit ihmiset suhtautuvat elämään avoimesti sekä myötätuntoisesti itseä ja muita kohtaan. Resilienssiä voidaan oppia myös yhteisöllisesti. Yhteisöllinen resilienssi on kykyä palautua äkillisistä ja odottamattomista, joskus jopa selittämättömistä, yhteisöä ja sen toimintaa kohtaavista haasteista ja kriiseistä. Yksi opetusyhteisöjen resilienssiä koettelevia haasteita on ollut koronakevät 2020…

Jatka lukemista