Opettajuus ja positiivinen ajattelu

Olemme useissa Tarmoa, työnäkyä ja tulevaisuusvisioita –hankkeen koulutuksissa pohtineet positiivista pedagogiikka sekä sen merkityksiä ja mahdollisuuksia erityisopettajan työssä. Positiivista pedagogiikkaa eli positiivisen psykologian hyödyntämistä opetustyössä on tutkittu myös Suomessa. Näistä viimeisin on Sanna Wenströmin väitöstutkimus innostuksesta eteenpäin vievänä voimana ammatillisen koulutuksen opettajan työssä.

Wenström korostaa, että pedagogiikka toteutuu täysimääräisesti vasta kun se läpileikkaa oppilaitostyöyhteisön kaikki toimijatasot ja toteutuu jokaisen sen jäsenen ajattelussa ja toiminnassa. Positiivinen pedagogiikka edellyttää oppilaitoksilta positiivista johtamista ja organisointia, jolla voidaan edistää koko yhteisön hyvinvointia, innostusta ja työn imua. Alla oleva kuva jäsentää edellä kerrottua.

On ilahduttavaa, että opettajuus on muutoksen, ajattelun ja toiminnan keskiössä. Se antaa paljon ajattelemisen aihetta, mutta uskoakseni myös voimauttaa opetustyötä tekeviä.  Ja mikä tärkeintä: opettajan pedagoginen asiantuntijuus ja toiminta on kehittämässä koko yhteisön hyvinvointia, innostusta ja työn imua.

Positiivisin ajatuksin,

Jari Karttunen

Lehtori

JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

Luettavaa

Wenström Sanna 2020. Enthusiasm as a driving force in vocational education and training (VET) teachers’ work. Defining positive organization and positive leadership in VET, Acta electronica Universitatis Lapponiensis 269. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-185-9

Wenström Sanna 2020. Positiivinen johtaminen. PS-kustannus.

Kuva: Copyright Sanna Wenström 2020. Lupa julkaisuun saatu tekijänoikeuden haltijalta.