Kielitutor kieli- ja viestintäopintojen tukena!

Kielikeskuksella kokeillaan kielitutor-toimintaa. Kielitutor auttaa, jos kieli- ja viestintäopintojen valintaan tai suorittamiseen liittyy erityisiä haasteita. Hän ei siis ohjaa Asio-ilmoittautumisissa tai hyväksilukuasioissa.

Mikä on kielitutor?
Kielitutor on kielikeskuksen kieltenopettaja, joka tukee ja ohjaa kielten opiskeluun liittyvissä asioissa silloin, kun opiskelija- tai opettajatutorin luota ei löydy ratkaisua.

Milloin kielitutoriin kannattaa ottaa yhteyttä?
Kielitutoriin voi ottaa yhteyttä, jos kieli- ja viestintäopintojen valintaan tai suorittamiseen liittyy erityisiä haasteita tai vaikkapa oman kielitaidon riittäminen tietylle opintojaksolle askarruttaa.

Miten kielitutoriin saa yhteyden?
Kielitutor on tavattavissa syksyllä 2017 keskiviikkoisin klo 16-17, joka toinen viikko Rajakadun D-pääaulan Lounge-tilassa ja joka toinen viikko Lutakon kampuskirjaston ryhmätyötilassa. Sähköpostitse kielitutorin tavoittaa osoitteesta camilla.kurki@jamk.fi.

Kielitutor tavattavissa syksyllä 2017- paikalle voi mennä hyvin matalalla kynnyksellä :

Rajakatu, D‐pääaulan Lounge‐tila:

 • Ke 27.9. klo 16‐17
 • Ke 11.10. klo 16‐17
 • Ke 1.11. klo 16‐17
 • Ke 15.11. klo 16‐17
 • Ke 29.11. klo 16‐17

Dynamo, kirjaston Entre‐tila:

 • Ke 20.9. klo 16‐17
 • Ke 4.10. klo 16‐17
 • Ke 25.10 klo 16‐17
 • Ke 8.11. klo 16‐17
 • Ke 22.11. klo 16‐17
 • Ke 13.12. klo 16‐17