Verkon värinä

JAMK:n tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman virallinen blogi

Technical Solutions

Technical solutions -nimikkeellä kulkevat opintojaksot (1 ja 2) on tarkoitettu työelämän asiantuntijuutta vaativissa kehitystöissä (tai muussa ammatillista osaamista kehittävässä toiminnassa) kertyvän osaamisen tunnustamiseen. Osaamisen tulee olla opiskelijan substanssia kehittävää, jotta se voidaan lukea osaksi vaihtoehtoisia ammattiopintoja. Käytännössä asiaa voi ajatella niin, että mikäli kyseiseen aiheeseen voisi liittyä osaamista laajentava ja/tai syventävä 5 op:n opintojakso jonka pystyisi sisällyttämään omiin opintoihinsa, niin kyseinen osaaminen voitaisiin lukea technical solutions -opintojakson kautta osaksi tutkintoa. Technical solutions -opintojaksot eivät ole tarkoitettu työharjoittelun jatkeeksi tai kesä- tai osa-aikaisen työn opintopistekonversioksi.

Käytännön esimerkkejä: jos opiskelija on toiminut esimerkiksi vuoden ohjelmointitehtävissä käyttäen C++-ohjelmointikieltä ja pystyy osoittamaan hallitsevansa kyseisen ohjelmointikielen, voidaan technical solutions -merkintä kirjoittaa C++-osaamisesta (C++ laajentaa ohjemointiosaamista ja se luetaan osaksi tutkintoa jos ko. opintojakso suoritetaan vaikkapa virtuaaliamk:ssa). Jos opiskelija on toiminut pitkään sysadminina vastaten yrityksen virtualisoidusta palvelininfrastruktuurista, niin tällöin suorituksen voi saada esim. virtualisointiteknologioiden hallitsemisesta. Tällainen osaaminen laajentaa opiskelijan tietojärjestelmäosaamista. Jos opiskelija työskentelee järjestelmäsuunnittelijana vaikka integroiden tietoa operatiivisista tietokannoista ETL-välineillä ja laatien raportteja tietovarastosta, voidaan technical solutions myöntää esim. tietovarastointitekniikan hallitsemisesta. Jos opiskelija on osallistunut työssään projekteihin joiden kautta hän on toteuttanut julkaisuputkia (omaksunut osaamista automaattisen testaukseen, integrointiin ja julkaisuun liittyen) esim. Atlassian Bamboo tai Jenkins CI -julkaisupalvelimilla ja niihin liittyvillä tekniikoilla, voidaan opiskelijalle kirjoittaa technical solutions -merkintä jatkuvan integroinnin ja julkaisun osaamisesta. Kaikissa näissä tapauksissa osaaminen tulee pystyä näyttämään, eikä pelkkä työtodistus riitä tähän. Omaan substanssiin liittyvät sertifikaatit (esim. ITIL) ovat luonnollisesti suoraviivainen tapa todentaa osaaminen. Suoritusmerkintää haetaan normaalin AHOT-käytänteen mukaisesti.

Sen sijaan suorittavassa työssä toimiminen ja työn suorittamiseksi tarvittavien järjestelmien ja yksityiskohtien omaksuminen ei käy technical solutions -nimikkeen alle. Tämä tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi mikrotukihenkilö joka käyttää pääasiassa niitä tietoja ja taitoja jotka hän on koulutuksessa saanut, ei voi saada technical solutions -merkintää. Myöskään jonkin toisen opintojakson suorittamiseksi hankittu osaaminen ei voi olla perusteena technical solutions -merkinnälle.

css.php