TKI-uutiset

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta

Sähköinen osaamismerkki Hankeosaajille

Keväällä järjestämästämme Hankeosaajan valmennusohjelmasta oli mahdollista saada ensimmäistä kertaa sähköinen osaamismerkki eli badge. Merkki toimitettiin niille osallistujille, jotka aktiivisesti osallistuivat kaikkiin kevään kolmeen moduuliin. Osaamismerkin voi julkaista esim. Twitterissä, Facebookissa ja Google+:ssa. Voit törmätä merkkiin myös kaverin Linkedin -profiilissa. Osaamismerkki on oiva tapa osoittaa sellaista osaamista, jota tutkinto- tai työtodistuksista ei löydy.

Tulemme myöhemmin tekemään Hankeosaaja badgen myös viime vuoden koulutuksessa kaikkiin moduuleihin osallistuneille Hankeosaajille. Tänä keväänä merkki toimitettiin 13:sta osallistujalle, jotka tulivat Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, Jyväskylän yliopistosta ja Vaasan yliopistosta.

Bongaa alla oleva merkki! Merkkiä klikkaamalla pääset tutustumaan siihen, milloin kaverisi on koulutuksen käynyt ja mikä olikaan kyseisen vuoden koulutuksen sisältö.

Hankeosaaja badge

Hankeosaajan valmennusohjelma on vuosittain toteutettava Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston järjestämä projektikoulutus korkeakoulujen henkilöstölle. Kiitämme badge-kärpäsen puremasta Mari Varosta JAMKilta!

 

Kommentit pois päältä artikkelissa Sähköinen osaamismerkki Hankeosaajille

Menestyksekästä T&K-toimintaa vuonna 2013

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) menestyi vuonna 2013 erinomaisesti ammattikorkeakoulujen välisessä T&K-toiminnan vertailussa. JAMKin T&K-toiminnan ulkopuolinen rahoitus saavutti uuden ennätyksen, 7,6 miljoonaa euroa, jolla sijoituimme ammattikorkeakoulujen kärkikolmikkoon yhdessä Oulun ja Turun ammattikorkeakoulujen kanssa. T&K-toiminnan kokonaisvolyymi rikkoi ensimmäisen kerran 11 miljoonan euron rajan ja T&K-toimintaan osallistui 371 henkilöä eli yli puolet henkilökunnasta. Työtä tehtiin kaikkiaan n. 133 henkilötyövuotta.

JAMKin T&K-toiminta keskittyy viidelle painoalalle, joilla ammattikorkeakoulu aktiivisesti osallistuu alueen kehittämiseen kehittäen samalla myös omaa osaamistaan. Nämä painoalat ovat:

 • Biotalous
 • Kyberturvallisuus
 • Innovatiivinen oppiminen
 • Perheiden hyvinvointi ja terveyden edistäminen
 • Uudistuva kilpailukyky.

Painoaloilla on saatu hyviä tuloksia yhteistyössä mukana olevien yritysten, julkisten organisaatioiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Tuloksia kahdelta painoalalta

Biotalous

Biotalouden painoalan tärkeimpänä saavutuksena voidaan pitää ISO 17025 standardin mukaista kattilatestauslaboratoriota. Biotalousinstituutti tarjoaa Saarijärvellä laajalle yritysverkostolle kattavan tarjonnan testaus-, tuotekehitys- ja asiantuntijapalveluja. Kattilatestauslaboratorion asiakkaina ja keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat tänä vuonna olleet Evac Oy, VTT Expert Services Oy, BioGTS, Vapo Oy, useat kattila- ja lämmitysjärjestelmien valmistajat sekä Suomen metsäkeskus.

Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuuden painoalalla merkittävin tulos on JYVSECTEC – Jyväskylä Security Technology – kyberturvallisuuden tutkimus-, koulutus- ja kehityskeskus, joka ylläpitää ja kehittää kybertur-vallisuuden kehitysympäristöä (RGCE, Realistic Global Cyber Environment). Tässä ympäristössä tuotetaan palveluja yhteistyöverkoston käyttöön. Keskeisiä yhteistyökumppaneita kehittämis-työssä ovat olleet Airbus Defence & Space, Ajeco Oy, Descom Oy, Relator Oy sekä Jykes Oy. Puolustusministeriön ja Elisa Oyj:n kanssa solmitut yhteistyösopimukset muodostavat tärkeän osan tulevaisuuden kehittämistyöstä ja omalta osaltaan edistävät kansainvälistä verkottumista ja yhteistyötä.

Kyberturvallisuus ja Biotalous ovat mukana myös Jyväskylän seudun Innovatiiviset kaupungit -ohjelmassa (INKA). Niiden on arvioitu olevan myös tulevaisuuden lupaavimpia kasvualoja Keski-Suomessa.

Lisätietoja

Heikki Malinen, vararehtori, 040 772 3376 ja Petri Moilanen, T&K-koordinaattori, 040 582 2067, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kommentit pois päältä artikkelissa Menestyksekästä T&K-toimintaa vuonna 2013

Tule löytämään oikeat palat Tekes-rahoitukseen!

Tervetuloa löytämään oikeat palat Tekes-hauissa onnistumiseen, oppimaan uutta ja verkostoitumaan. Kootaan yhdessä palapeliä Protomolla ti 6.5.2014 klo 13.00 – 16.00. Mukana ovat Tekesin asiantuntijat Inkeri Huttu ja Timo Taskinen. He kertovat rahoituksen hausta ja NABC-mallin hyödyntämisestä.

Palapeli koostuu ideasta, tiimistä ja NABCista:

 • Hyvä idea ansaitsee hyvän pitchauksen. Miten sen teen? Idea on saatava myytyä muille: omalle yhteisölle, rahoittajalle ja yrityksille. Myy ideasi Inkerille ja Timolle, voit saada henkilökohtaisen sparrauksen paikan päällä.
 • Hyvä idea ansaitsee myös parhaat tekijät. Hae tai tarjoa omaa asiantuntemustasi ja osaamista.
 • Hyvä työkalu idean kiteyttämiseen on NABC, joka kuvaa tarpeen, ratkaisun, ratkaisun hyödyt ja ratkaisun markkinat. Tämän työkalun avulla parannat huikeasti mahdollisuuksia saada ideaasi eteenpäin ja saat sille myös todennäköisimmin rahoitusta.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita yrittäjät, yritysten edustajat sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston henkilöstö. Ilmoittaudu 30.4.2014 mennessä.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä KOHINA-projekti ja Protomo.

ps. paikanna Protomo täältä.

Kommentit pois päältä artikkelissa Tule löytämään oikeat palat Tekes-rahoitukseen!

Huippusuosittu Oma osaaminen hyödyksi pidetään jälleen!

Mikä on sinun osaamisesi ja miten viet sen korkeakoulun ulkopuolelle? Kalliolan Mikon sanoin, olette kaikki huippuosaajia, miksette tuotteistasi osaamisestanne muille? Jatkamme jälleen suosittua Oma osaaminen hyödyksi – kurssia. Kurssi on tarkoitettu kaikille niille, jotka miettivät oman työn tai jopa koko laitoksen osaamisen tuotteistamista.

Kurssilla tuunataan ideasi ja osaamisesi niin, että löydät varmasti siitä kiinnostuneita tahoja korkeakouluista – ja niiden ulkopuolelta! Samalla saat uusia eväitä esimerkiksi

 • kilpaillun tutkimusrahoituksen hakemiseen (kansallinen ja kansainvälinen)
 • asiantuntijana profiloitumiseen
 • oman opetuksen kehittämiseen

3 workshop-tapaamista, joihin on sitova ilmoittautuminen. Kurssin aikataulu:

17.3.  Aloitus 12.00-16.00 Sem D 119
25.3. 2. Päivä 12.00-16.00 Sem D 119
9.4. 3. Päivä 12.00-16.00 Sem D 119

Tapaamisten välillä tehdään pienimuotoisia pohdintatehtäviä.

Kurssille otetaan osallistujia JAMKista ja Jyväskylän yliopistosta, eli kurssilla on myös mahdollisuus verkostoitua korkeakoulujen välillä. Kurssille ilmoittaudutaan osoitteessa: https://www.webropolsurveys.com/S/CFA1024EEB729F2C.par

Kouluttajana kurssilla toimii Aava & Bang. Kurssin toteuttaa KOHINA-hanke.

Lisätietoja: projektipäällikkö Laura Aineslahti (KOHINA-hanke, TKI-palvelut, laura.aineslahti(at)jyu.fi)

Kommentit pois päältä artikkelissa Huippusuosittu Oma osaaminen hyödyksi pidetään jälleen!

JAMK-raati ratkoo kiperiä ongelmia

Helmikuun alussa pölähtää taas. Pyöräytämme käyntiin toisen JAMK-raadin selvittämään kiperiä ja kinkkisiä ongelmia. Tällä kertaa ratkomme kysymystä: ”Miten kehittyä yrittäjäksi Jamkissa?”. Raatiin osallistuu Jamkin henkilöstöä, opiskelijoita ja alumneja. Tavoitteena on tehdä esitys kolmesta tärkeimmästä ratkaisusta, jotka esitellään Jamkin hallitukselle.

Raatikonsepti on saanut hyvän palautteen Jamkin hallitukselta. Edellinen JAMK-raati järjestettiin keväällä 2013 aiheella: ”Millä keinoilla vähintään puolet opiskelijoista pystyy opiskelemaan entistä laadukkaammin ja tehokkaammin – saavuttaen 55 opintopistettä vuodessa?” Raadin esityksen pohjalta hallitus päätti nimetä kuluvan lukuvuoden Ohjauksen Teemavuodeksi, painopistealueina opiskelijoiden hyvinvointi, ohjauksen tarvearviointi sekä aikuisten ohjaus. Lisäksi hallituksessa sovittiin, että perustetaan alumnikoordinaattorin osa-aikainen toimi. Toimitilojen viihtyisyyden kehittämistä koskevat raadin ideat hyödynnetään oppimisympäristöjen kehittämisprojektissa.

JAMK-raati pohjautuu kansalaisraatimalliin. Se on osallistava työkalu ratkaisemaan kiperiä ongelmia, jotka syystä tai toisesta jää Jamkissa huomiotta. Raati kootaan tapauskohtaisesti teemasta kiinnostuneista. Tarkoituksena on koota mahdollisimman kattava edustus eri rooleissa toimivista ja aiheesta kiinnostuneista henkilöistä, jotka eivät yleensä toimi luottamuselimissä tai päättämässä Jamkin asioista.

Kommentit pois päältä artikkelissa JAMK-raati ratkoo kiperiä ongelmia

Hankeosaajan valmennusohjelma 2014

Projektimainen työskentely ja hanketoiminnan tuntemus on korkeakouluissa ja yliopistoissa työskentelevälle tärkeä taito. Työnkuva vaatii tarkkuutta, laajojen prosessien ja kokonaisuuksien hallintaa sekä EU-asiantuntemusta. Tule mukaan kysymään, oppimaan, vaihtamaan ajatuksia ja verkostoitumaan.

Koulutuksen tavoitteena on antaa uusia näkemyksiä ja lähestymistapoja julkisella sektorilla toteutettaviin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojekteihin. Osallistuja saa kokonaiskuvan ja perusvalmiuksia projektin suunnittelun ja toteutuksen sisältöalueista. Valmennusohjelma on tarkoitettu projekteja suunnitteleville ja toteuttaville korkeakoulujen ja yliopistojen henkilöstölle sekä projektien vastuuhenkilöille.

Valmennusohjelma koostuu kolmesta yhden päivän moduulista ja se toteutetaan 4.3. – 15.4.2014 välisenä aikana Jyväskylässä. Jokainen koulutuspäivä on itsenäinen kokonaisuus, jolloin myös yksittäiseen moduuliin osallistuminen onnistuu. Työskentelytavat rytmittyvät sisällön mukaan. Osa asioista käydään perinteisemmin läpi, mutta mukana on myös osallistavia menetelmiä ja lyhyitä työpajoja.

Koulutus on Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston henkilöstölle maksuton. Myös muiden korkeakoulujen ja yliopistojen henkilöstö on tervetullut osallistumaan. Heille koulutuksen hinta on 250 euroa / moduuli (päivä) + alv 24 %. Pienet muutokset sisällössä voivat olla mahdollisia.

Tervetuloa mukaan valmennukseen!

Ilmoittaudu 17.2.2014 mennessä!

Moduuli 1: 4.3.2014 klo 9.00 – 16.00 (sis. ennakkotehtävän)
Paikka: JAMK, Rajakatu 35, tila A210

Orientaatio ja toimintaympäristö

 • Valmennusohjelman esittely, projektiosaamisen kehittäminen korkeakouluympäristössä
 • Toimintaympäristö ja keskustelu ennakkotehtävään pohjautuen

Looginen viitekehys ja osallistava suunnittelu

 • Project Cycle Management ja Logical Framework Approach. Kokonaisuuden rakentaminen loogisen viitekehyksen avulla.
 • Osallistavaa osallistumista – Fasilitoidut työpajat suunnittelun ja toteutuksen tukena.

Workpackage-rakenne ja suunnittelu

 • Toimivan työpaketin ominaispiirteet
 • Projektin suunnittelun aikataulutus

Moduuli 2: 25.3.2014 klo 9.00 – 16.00
Paikka: JAMK, Rajakatu 35, tila AP10

Tulosten huomioiminen hakuvaiheessa

 • Hankkeen tulokset korkeakoulusta yritykseksi tai yrityksien käyttöön
 • NABC-malli ja sen kirjoittaminen hankesuunnitelmaan
 • Business Model Canvasista näkökulmaa projektin tulosten siirtämiseen

Vaikuttavuus – ei hanketta hankkeen vuoksi

 • Toimiva IMPACT-osio kansainvälisissä hankkeissa
 • Hankkeen tulosten näkyväksi tekeminen ja hyöty toteuttajaorganisaatiolle
 • Value Chain – hankkeen vaikuttavuuden taso

Projektin johtaminen, verkostot ja toimiva ohjausryhmätyö

 • Projektin johtaminen alusta loppuun
 • Onnistumiset ja yleisimmät haasteet projektin läpiviemisessä
 • Toimiva ohjausryhmätyö

Moduuli 3: 15.4.2014 klo 9.00 – 16.00
Paikka: JAMK, Rajakatu 35, tila AP10

Kustannus- ja rahoitussuunnittelu

 • Pääperiaatteet budjetoinnista
 • Alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen projektirahoitusvaihtoehtoja
 • Päärahoittajien linjauksia ja reunaehtoja

Sopimuksen tekemisestä sopimuksen elinkaareen

 • Yleistä sopimusoikeudesta
 • Yleisimmät sopimustyypit ja keskeisimmät sopimusehdot
 • Hyvän sopimuksen tunnusmerkit

Tutkimustulosten omistusoikeus ja kaupallistaminen korkeakouluissa

 • Korkeakoulukeksintölaki ja tekijänoikeudet korkeakoulussa
 • Perusasiat tavaramerkistä, hyödyllisyysmallista ja mallioikeudesta
 • Tulosten hyödyntäminen hankkeen jälkeen (Riikka Reitzer)
Kommentit pois päältä artikkelissa Hankeosaajan valmennusohjelma 2014

Palvelumuotoilu: Oma osaaminen hyödyksi

Mikä on sinun osaamisesi ja miten viet sen korkeakoulun ulkopuolelle? Kalliolan Mikon sanoin, olette kaikki huippuosaajia, miksette tuotteistasi osaamisestanne muille? Jatkamme jälleen suosittua Oma osaaminen hyödyksi – kurssia. Kurssi on tarkoitettu kaikille niille, jotka miettivät oman työn tai jopa koko yksikön osaamisen tuotteistamista.

Kurssilla tuunataan ideasi ja osaamisesi niin, että löydät varmasti siitä kiinnostuneita tahoja korkeakouluista – ja niiden ulkopuolelta! Samalla saat uusia eväitä esimerkiksi

 • kilpaillun tutkimusrahoituksen hakemiseen (kansallinen ja kansainvälinen)
 • asiantuntijana profiloitumiseen
 • yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden suunnitteluun ja kehittämiseen (esim. tilaustutkimukset, koulutuspalvelut, laitoksesi tai yksikkösi palvelujen tuotteistaminen)
 • oman opetuksen kehittämiseen

Kurssi sisältää 3 workshop-tapaamista, joihin on sitova ilmoittautuminen. Seminaari pidetään Seminaarinmäellä (Educa D-rakennus historian ja musican vieressä ja Z rakennuksessa, joka on viestinnän laitos. Tämä rakennus löytyy vanhan liikunnan takaisen puiston ja parkkipaikan takaa.) Kurssin aikataulu:

18.11.  Aloitus 12.00-16.00 Sem D 119

27.11. 2. Päivä 12.00-16.00 Sem Z106

16.12. 3. Päivä 12.00-16.00 Sem D 119

Tapaamisten välillä tehdään pienimuotoisia pohdintatehtäviä.

Kurssi on osa JY:n henkilöstökoulutustarjontaa. Kurssille otetaan osallistujia JY:stä ja JAMKista, eli kurssilla on myös mahdollisuus verkostoitua korkeakoulujen välillä. Viimeinen ilmoittautumispäivä kurssille on to 15.11.2013. Ilmoittautuminen TÄSSÄ.

Kouluttajana kurssilla toimii Aava & Bang. Kurssin toteuttaa KOHINA-hanke.

Lisätietoja: projektipäällikkö Laura Aineslahti (KOHINA-hanke, TKI-palvelut, ainla at jamk.fi)

Kommentit pois päältä artikkelissa Palvelumuotoilu: Oma osaaminen hyödyksi

Vaikuttavuusklinikka

Tervetuloa Vaikuttavuusklinikalle – toiminta alkaa pe 25.10.2013 9.00 – 11.00, AgB301

Vaikuttavuusklinikka

Aika: pe 25.10.2013, 9.00-11.00

Paikka: Agora, AgB301

Saammeko yhdessä tehtyä parempia rahoitushakemuksia? Testaa uutta palveluamme ja tule tutkimusaiheinesi Vaikuttavuusklinikallemme. Tutkimusrahoittajista erityisesti EU ja Tekes edellyttävät tutkimustulosten hyödynnettävyyden, tulosten ja vaikuttavuuden selkeää kuvausta rahoitushakemuksessa. Klinikassa saat tukea kollegoiltasi, työkaluja hakemuksesi kirjoittamiseen ja sparrausta hanke- ja innovaatioasiantuntijoilta.

Yliopiston Tutkimus- ja innovaatiopalvelut sekä JAMK:n TKI-palvelut testaa palvelua kahden kuukauden ajan viikoittaisena tapahtumana. Ensi vuoden toteutus ja aikataulutus muokataan toteutuneen pilotin perusteella. Tervetuloa!

Lisätietoja:

Laura Aineslahti laura.aineslahti@jyu.fi puh. 040 750 6415 tai ainla@jamk.fi
Elja Kallberg elja.kallberg@jyu.fi, puh. 050 427 3078

Jotta saat klinikasta parhaan hyödyn irti, toivomme sinun tekevän liitteessä olevan ennakkotehtävän. One Page Proposalissa kuvaat tutkimushankkeesi ideaa ja sen tuloksia rahoittajien vaatimalla tavalla.

Saat parempaa palvelua, jos lähetät ennakkotehtävän meille etukäteen: laura.aineslahti@jyu.fi. Muistathan, että klinikkaamme kannattaa osallistua vähintään kaksi kertaa, joten varaa seuraavakin perjantain aika kalenteriisi.

Kommentit pois päältä artikkelissa Vaikuttavuusklinikka

TIPSession: Kuinka luon moniammatillisen verkoston EU-hankkeeni tueksi?

Alustajat: Johtava tutkija Eija Alakangas, VTT, Professori Jukka Konttinen, JY

Aika: 7.11.2013, kello 14-15:30

Paikka: Agora, Lea Pulkkisen Sali, 4. krs.

Tule miettimään, kuinka luodaan moniammatillinen verkosto EU-hankkeeseen. Rahoittajat vaativat aidosti moniammatillista, eri aloja edustavaa verkostoa hankkeisiinsa. Tällöin pelkkä oman alan verkosto ei riitä.

Työpajassa käydään läpi moniammatillisen verkoston luonnin haasteita. Työpaja on tarkoitettu VTT:n, JAMK:n ja JY:n hanketoimijoille.

Työpajan alustavat johtava tutkija Eija Alakangas VTT:ltä ja professori Jukka Konttinen kemian laitokselta JY:sta. Tämän jälkeen mietitään alustajien johdolla ryhmissä moniammatillisen verkoston luontia.

Eija veti 10 vuotta EUBIONET – Euroopan laajuista bioenergiaverkostohanketta (www.eubionet.net). Eija on ollut myös mukana maailmanlaajuisessa OPET-verkostossa yhdessä Tekesin kanssa (Organisation for promoting energy technology). Lisäksi hän on vetänyt kiinteiden biopolttoaineiden eurooppalaisten standardien laadintaa ja parhaillaan vetää laatuluokittelua ISO standardeille. Eija on mukana myös komission Renewable heating and cooling European technology platformissa, vetämässä Biomass fuels-työryhmää.

Jukka Konttinen on toiminut vuodesta 2009 uusiutuvan energian professorina JY:ssä, josta  vuodesta 2012 Uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia -tutkimusohjelmassa. Hänen tärkeimmät tutkimus- ja koulutusalansa liittyvät biomassan termokemialliseen konversioon, bioenergian tuotantoteknologioihin ja biojalostamoihin sekä hybridienergian tuotantojärjestelmiin (bio, aurinko, maa, tuuli). Konttinen on mukana 8 ulkoisesti rahoitetussa projektissa (kansallisia ja kansainvälisiä).

Yhteistyötä Jukalla on VTT Jyväskylän kanssa projektissa OSER (Osaava energiantuotanto Keski-Suomessa, EAKR-rahoitteinen).  JAMK:n kanssa yhteistyö sisältää mm. ohjausryhmätyöskentelyn projektissa BDC-INNO (kehitysprojekti Saarijärven kattilan testauslaboratoriolle) ja tutkimusyhteistyön projektissa Pisara meressä (ELY-keskuksen rahoittama). Hän on ollut myös mukana BIOCLUS and BEV-osaaja -projekteissa. Akateemisen tutkimusuran lisäksi Jukka on toiminut teollisuudessa mm. Andritz Carbonan tutkimusjohtajana.

Ilmoittautumiset torstaihin 31.10.2013 mennessä: Ilmoittautuminen

Lisätietoja: Jani Lehtinen, projektiasiantuntija, KOHINA-hanke, TKI-palvelut, JAMK, 050 367 0303, jani.lehtinen@jamk.fi

 

Kommentit pois päältä artikkelissa TIPSession: Kuinka luon moniammatillisen verkoston EU-hankkeeni tueksi?

Hedelmäkioski ravistelee ideoita yrittäjyyteen ohjaamiseen 24.9. lounasaikaan Rajakadulla

Hedelmäkioski ”Yrittäjyyteen ohjaaminen” Rajakadulla tiistaina 24.9. klo 10.30–12.30

Tule koukelaisten ja TKI:n yhteiselle hedelmäkioskille Rajakadun RajaCafeseen innostumaan ja ideoimaan yrittäjyyteen ohjaamista! Olemme hedelmien äärellä tiistaina 24.9. klo 10.30 alkaen.

Hedelmäkioskin hedelminä syntyneet ideat ja ajatukset jatkojalostetaan ”JAMK raadissa”. Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa! Jos koet asian omaksi – ilmoittaudu raatiin.

Terveisin koulutuksen kehittämis- & TKI-palvelut

Lisätietoja:
Anne Hakala ja Jani Lehtinen

Hedelmäkioski on ja JAMK Raati –mallit ovat luotu KOHINA-hankkeessa yhdessä Koulutuksen kehittämis- ja TKI-palveluiden kanssa.

Kommentit pois päältä artikkelissa Hedelmäkioski ravistelee ideoita yrittäjyyteen ohjaamiseen 24.9. lounasaikaan Rajakadulla