What we had to buy and take care of, and what it all cost…

Flights

We bought flights for me and Ronja to Bangkok in late spring (total € 530). We haven’t bought any return tickets yet.

 

Visas

We both needed our own different visas to enter the country. I have an ED visa, which is suitable for studying and working.

Ronja has an O-visa, also called family visa. The prerequisite for a family visa is that either a family member also departs from Finland to Thailand, or alternatively, the family member is living already in Thailand.

We needed different annexes for visas. Personally, I needed:

-a copy of flights to Thailand,

-a student certificate from Jamk,

-a grant decision from the international services unit at JAMK,

-an invitation letter from Lanna,

-a copy of inviter’s passport from the company,

-all kinds of information about the company

-and of course, the visa application itself.

Each paper had to be original and signed and stamped by a corporate executive, so it was sent directly from Lanna via DHL-service to Thai Embassy in Helsinki.

Ronja’s visa application consisted of passport copies (mine and her), flight tickets, official certificate and visa application. I also attached, as a precaution, a free-form permit sheet signed by Ronja’s father to ensure that there would be no ambiguity about Ronja’s travelling.

These visas are valid for 90 days, and before the 90 days have expired, we must apply for a new extension stamp from immigration office in Chiang Mai, before that time expires.

The cost of the visa was 80 € / piece and paper passport photos were needed (52 € in total). We sent visa applications, attachments, visa processing money and passports by express mail to the Thai Embassy (approx. € 10), where my brother applied for our passport when the processing was complete. If there had been more time before we left, I could have sent the express envelope with the application and would have received our passport back home.

More information about different kind of visas in Royal Thai Embassy-website.

 

Insurances

We bought our travel insurance from Turva -insurance company throughout the trip, and we also have luggage insurance, which is included in our home insurance. The cost of travel insurance was around € 100. I didn’t have to pay the insurance fee for the entire journey, because I am JHL’s member, and JHL has a travel insurance to its members over the 45-90 day’s of travelling so that price for 90 days that I was eligible, was reduced from the fee.

 

Vaccinations

We both have hepatitis A and B vaccines. The vaccinations (3 per person) cost me about € 180 and Ronja about € 135. We both have also vaccinations according to the Finnish vaccination program, but we have not taken any extra.

Other recommended vaccines for Thailand are listed here.

 

Housing

We did not terminate our apartment in Jyväskylä, but we took a sub-tenant there during our trip.

In Thailand, we and Ronja are renting an apartment for 5000 baht / month that is just over 160 €. In addition to that there is an electricity bill coming to be paid. The apartment booking fee / guarantee rent is one month’s rent. Our apartment has one large room, bathroom and balcony. The apartment is fully furnished and has among other things, air conditioning, refrigerator and TV.

 

Financial aid

Practical trainings abroad that are included in the student’s study program may receive an increased student loan as well as a housing supplement for the period of study abroad. In addition to this, there is also normal study aid coming. More info in Kela’s website.

 

Scholarship/grant money

Jamk admits a grant for internships abroad of € 250 / month / 5 credits. This is available in the spring and fall, depending on the time of training. I applied for a grant in spring 2019 and got it.

 

Going abroad -forms in Asio

There were two forms that I had to fill before I could get the grant and go to abroad as a freemover:

-Practical training plan

-Learning agreement

-An electrical Student Exchange Application Form in Asio

 

Hotel in Bangkok and flights to Chiang Mai

Two nights at the hotel, flights for two: total € 150.

 

Ronja’s school

Ronja is now in 5th grade. Her school assignments takes a place during our trip, and she is doing her school assignments here. We’ve had discussions with Ronja’s teachers on how to make progress, and the school had very positive attitude for our trip. Ronja did some exams before our journey, some of the exams she can do here, and some can still be done after the trip.

School has been always easy for Ronja, so we packed up the necessary books and do her schoolwork here on our own. Luckily, some books are also available in electronic format. With the Wilma system at the school, we can check what other classmates are going through in each subject, as teachers writes their assignments in their study journals.

*****

Lentoliput

Ostimme minulle ja Ronjalle lentoliput Bangkokiin loppukeväästä (yhteensä n.530 €.). Paluulippuja emme ole vielä ostaneet.

 

Viisumit

Me molemmat tarvitsimme omat erilaiset viisumit tullaksemme maahan. Itselläni on ED-visa, joka on tarkoitettu opiskeluun ja työharjoitteluun.

Ronjalla on O-visa, eli perheviisumi. Perheviisumin edellytyksenä on, että joko Suomesta lähtee perheenjäsen mukana Thaimaahan, tai vaihtoehtoisesti täällä asuu perheenjäsen, jonka luo tullaan.

Viisumeihin tarvitsimme erilaisia liitteitä. Itse tarvitsin lentoliput Thaimaahan, opiskelijatodistuksen Jamkista, apurahapäätöksen kv-yksiköstä, kutsukirjeen Lannasta, yrityksen kutsujan passikopion, kaikenlaisia yrityksen tietoja ja tietysti kopion passista sekä itse viisumihakemuksen. Jokainen paperi tuli olla alkuperäinen sekä yrityksen johtajan allekirjoituksella ja leimalla varustettu, joten ne lähetettiin DHL:n kuriiripalvelulla Lannasta suoraan Thai Embassyyn Helsinkiin.

Ronjan viisumihakemukseen riitti passikopiot (minun ja hänen), lentoliput, virkatodistus sekä viisumihakemus. Lisäsin liitteeksi myös varmuuden vuoksi Ronjan isän allekirjoittaman vapaamuotoisen lupalapun, ettei asiassa varmasti tulisi tämän vuoksi epäselvyyksiä.

Nämä viisumit ovat voimassa 90 päivää, ja ennen 90 päivän täyttymistä viisumiin tulee hakea uusi jatkoleima ennen tuon ajan päättymistä, jos esimerkiksi harjoitteluni vielä jatkuu 90 päivän jälkeen.

Viisumien hinta oli 80 €/kpl ja lisäksi tarvittiin paperiset passikuvat (yhteensä 52 €). Viisumihakemukset, liitteet, viisumikäsittelyrahat ja passit lähetimme pikakirjeenä Thai Embassyyn (n.10 €), josta veljeni haki passimme, kun käsittely oli valmis. Jos aikaa olisi ollut enemmän ennen lähtöämme, olisin voinut lähettää myös pikakirjekuoren hakemuksen mukana ja olisin saanut passimme näin kotiin toimitettuna takaisin.

Lisää viisumivaihtoehdoista voi lukea Royal Thai Embassyn nettisivuilta.

 

Vakuutukset

Meillä on koko matkan ajan matkavakuutus Turva-vakuutusyhtiöstä, jonka lisäksi meillä on matkatavaravakuutus, joka sisältyy kotivakuutukseemme. Matkavakuutuksen hinnaksi tuli n.100 €. En joutunut maksamaan koko matkan ajalta vakuutusmaksua, koska olen JHL:n jäsen, ja JHL:llä on matkavakuutus jäsenilleen 45-90 päivän matkan ajalle.

 

Rokotukset

Meillä molemmilla on A- ja B-hepatiittirokotukset. Rokotukset (3 kpl/hlö) maksoivat yhteensä itselläni n.180 € ja Ronjalla n. 135 €. Meillä molemmilla on myös suomalaisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset voimassa, mutta emme ole ottaneet mitään ylimääräisiä.

Muita suositeltuja rokotteita Thaimaahan on lueteltu esimerkiksi täällä.

 

Asunto

Emme irtisanoneet asuntoamme Jyväskylässä, vaan otimme siihen reissumme ajaksi alivuokralaisen.

Thaimaassa vuokraamme minulle ja Ronjalle asunnon, jonka vuokra on 5000 baht/kk eli hieman yli 160 €/kk, jonka lisäksi tulee sähkölasku. Asunnon varausmaksu/takuuvuokra on yhden kuukauden vuokran verran. Asunnossa on yksi iso huone, kylpyhuone sekä parveke. Asunto on valmiiksi kalustettu, ja siellä on huonekalujen lisäksi mm. ilmastointi, jääkaappi ja tv.

 

Opintotuki

Ulkomailla suoritettavaan opintokokonaisuuteen kuuluvaan harjoitteluun voi saada korotetun opintolainaosuuden sekä asumislisää ulkomailla vuokrattavaan asuntoon harjoittelun ajalle. Kelan sivuilla on lisää tietoa aiheesta.

 

Apuraha

Jamk myöntää harjoitteluihin ulkomailla apurahaa, joka on 250 €/kk/5 opintopistettä. Tämä on haettavissa keväällä ja syksyllä, riippuen harjoittelun ajankohdasta. Itse hain apurahaa keväällä 2019 ja sain sen.

 

Going abroad -lomakkeet Asiossa

Muutama dokumentti tuli täyttää ja palauttaa ennen apurahapäätöstä ja vaihtoon lähtöä freemoverina:

-Practical training plan

-Learning agreement

-An electrical Student Exchange Application Form Asiossa.

 

Hotelli Bangkokissa ja lennot Chiang Maihin

Kaksi yötä hotellissa, lennot kahdelle: yhteensä 150 €.

 

Ronjan koulunkäynti

Ronja on nyt 5.luokalla. Hänen koulunkäyntinsä tapahtuu matkamme aikana koulutehtäviä tehden täällä. Olemme käyneet keskusteluja suoritustavoista Ronjan opettajien kanssa, ja koulu oli varsin myötämielinen matkan suhteen. Muutamia kokeita Ronja teki ennakkoon ennen matkaa, osan kokeista hän voi tehdä täällä ja joitain voi jäädä vielä tehtäväksi matkan jälkeenkin.

Ronjalle koulunkäynti on ollut aina helppoa, joten pakkasimme tarvittavat kirjat mukaan ja teemme koulutehtäviä täällä omatoimisesti. Osa kirjoista on onneksemme myös sähköisessä muodossa saatavissa. Koulun Wilma-järjestelmästä pystymme tarkistaa missä vaiheessa muut luokkalaiset ovat missäkin aineessa menossa, kun opettajat merkitsevät tunneilla tehdyt tehtävät opiskelupäiväkirjaan.