Lanna Rehab

I’m doing my internship at a place called Lanna Rehab. My intention is to complete my last internship here, which is 16 ECTS (424 h).

Lanna is a luxury addiction treatment clinic that deals with alcohol, drug and mental health issues. The overall picture takes into account both mental health problems and addiction – which undoubtedly affect each other.

To every client there is an individual weekly schedule that includes mandatory groups and a combination of personalized therapy sessions, personal trainer guidance, reiki sessions and massages. There are groups and therapies every day of the week, and on Saturday there is an excursion outside Lanna and opportunity to go to a grocery store, and on Sunday there is an NA meeting outside Lanna and clients can go there if they want. Excursions have been made eg. to see the elephants, a cooking course, a candle making workshop, a temple in the mountains, waterfalls and a water park.

Customers come from all over the world. During my training I have had clients from at least Australia, New Zealand, USA, England, Belgium, India, Bangladesh, Pakistan, Finland, Oman and Holland.

You can read more about Lanna Rehab:  here.

 

All photos above are from https://lannarehab.com/drug-treatment-center/photo-gallery/ 

 

 

 

 

*****

Suoritan harjoitteluni Lanna Rehab -nimisessä paikassa. Tarkoituksenani on suorittaa täällä koko viimeinen harjoitteluni, joka on laajuudeltaan 16 opintopistettä (424 h).

Lanna on luksusluokan addiktioiden hoitoklinikka, jossa hoidetaan alkoholi-, huume- ja mielenterveyden ongelmia. Kokonaiskuvassa otetaan huomioon sekä mielenterveysongelmat, että addiktio – jotka eittämättä vaikuttavat toisiinsa.

Asiakkaille laaditaan yksilöllinen viikkosuunnitelma, joka sisältää kaikille pakollisia ryhmiä sekä henkilökohtaisen suunnitelman mukaisen yhdistelmän yksilöterapia-aikoja, personal trainer-ohjausta, reikiä sekä hierontaa. Ryhmiä ja terapioita on viikon jokaisena päivänä, jonka lisäksi lauantaina tehdään retki Lannan ulkopuolelle sekä päivittäistavarakauppaan ja sunnuntaina on Lannan ulkopuolella NA-tapaaminen, jonne lähtevät ne asiakkaat, jotka haluavat. Retkiä on tehty mm. norsuja katsomaan, kokkikurssille, kynttilänvalmistuspajalle, temppeliin vuoristossa, vesiputouksille sekä vesipuistoon.

Asiakkaita Lannan tulee joka puolelta maailmaa. Oman harjoitteluni aikana asiakkaita on ollut ainakin Australiasta, Uudesta-Seelannista, Yhdysvalloista, Englannista, Belgiasta, Intiasta, Bangladeshista, Pakistanista, Suomesta, Omanista ja Hollannista.

Lisää Lanna Rehabista voit lukea täältä: https://lannarehab.com/