Who all work in Lanna?

There is a very large amount of highly qualified professionals working at Lanna. Each of them has their own role in the overall rehabilitation of the client. In Lanna, the client has his or her own and individualized rehabilitation plan, which takes place at the betweens of communal program.

Therapists are responsible for the client’s mental well-being, and each client is assigned his or her own. Therapists work individually with clients and lead common groups, which are Psychology of Change, Relapse Prevention, Open Group, Goals Group, Process Group. There are total of six therapists in Lanna, each with their own specialization training.

In addition to the therapists, Lanna has three Support Workers. Their job description includes, for example, receiving clients, bag searches, taking clients to a hospital, psychologist, or taking care of other things. Support workers also implements the excursions with personal trainers every Saturday.

Physical well-being is the responsibility of Personal Trainer. They organize a group PT session each morning (usually walking or yoga), and in the afternoons there is a client’s individual PT. After individual workouts, two additional group exercise sessions are offered to clients during the day.

Lanna has its own nurses who are there all the time. They are, of course, responsible for health and medicine. Nurses also provide clients with an income check (including drug tests and possibly breathalyser) and a medical plan as recommended by the psychologist and doctor. Medicines are distributed to customers at certain times of the day.

The kitchen team is responsible for food. They prepare a healthy breakfast, lunch and dinner for customers and employees. Of course, different diets and allergies are taken into consideration and the food is of a high standard.

Cleanliness and maintenance will take care of the cleaners, and property maintenance team. In addition to the specific cleaning work, the cleaning also includes, for example, customer laundry services.

The Administration team is responsible for contacting clients, for example, to ensure that their visas are valid and other “ongoing issues” are in place. They can also pick up for customers at the airport, hotel or hospital to Lanna or vice versa, for example.

In Lanna, there also naturally works a CEO, masseuse, marketing manager, accountants team, and collaborative psychologist at a local hospital. More information in here:  Team.

*****

Lannassa työskentelee todella laaja joukko korkeasti koulutettuja ammattilaisia. Jokaisella heillä on oma roolinsa asiakkaan kokonaisvaltaisessa kuntoutumisessa. Lannassa asiakkaalle tehdään oma ja yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma, joka tapahtuu yhteisen ohjelman väleissä tai jälkeen.

Asiakkaan henkisestä hyvinvoinnista vastaavat terapeutit, joista nimetään jokaiselle asiakkaalle omansa. Terapeutit tekevät yksilötyötä asiakkaiden kanssa, sekä ohjaavat yhteisiä ryhmiä (Psychology of Change, Relapse Prevention, Open Group, Goals Group, Process Group). Terapeutteja on Lannassa yhteensä kuusi., ja jokaisella on oma erikoistumiskoulutuksensa.

Terapeuttien lisäksi Lannassa työskentelee kolme Support workeria. Heidän työnkuvaansa kuuluu esimerkiksi asiakkaiden vastaanottaminen, asiakkaiden vieminen sairaalaan, psykologille tai hoitamaan muita asioita. Support workerit yleensä myös toteuttavat personal trainereiden kanssa joka lauantaiset retket.

Fyysisestä hyvinvoinnista vastaavat Personal Trainerit. He järjestävät joka aamuisen ryhmä pt-session (yleensä kävelyä tai joogaa), jonka lisäksi iltapäivisin on asiakkaiden yksilö pt:t. Yksilötreenien jälkeen asiakkaille toteutetaan vielä kaksi vapaaehtoista ryhmäliikuntatuokiota päivän aikana.

Lannassa on omat terveydenhoitajat, jotka ovat paikalla koko ajan. He vastaavat luonnollisestikin terveyteen ja lääkitykseen liittyvistä asioista. Terveydenhoitajat tekevät myös asiakkaille tulotarkastuksen (sis. huumetestit ja mahdollisesti alkometriin puhallus), sekä lääkintäsuunnitelman psykologin ja lääkärin suositusten mukaan. Lääkkeidenjako asiakkaille tapahtuu tiettyinä kellonaikoina päivän aikana.

Ravinnosta vastaa keittiöryhmä. He valmistavat asiakkaille ja työntekijöille terveellisen aamupalan, lounaan sekä päivällisen. Erilaiset ruokavaliot ja allergiat otetaan tietenkin huomioon, ja ruoka on korkeatasoista.

Siisteydestä ja kunnossapidosta pitävät huolen siivoojat ja kiinteistönhuoltotiimi. Siivoustyön lisäksi siivoojille kuuluu myös esimerkiksi asiakkaiden pyykkihuolto.

Administration-tiimi vastaa asiakkaiden yhteydenotoista sekä esimerkiksi huolehtii asiakkaiden viisumeiden voimassaolosta ja muista ”juoksevista asioista”. He voivat myös hakea esimerkiksi asiakkaat lentokentältä, hotellilta tai sairaalasta Lannaan tai toisinpäin.

Lannassa työskentelee myös luonnollisesti CEO, hieroja, markkinointivastaava, taloushallinnon tiimi, sekä yhteistyöpsykologi paikallisessa sairaalassa.